Sujuvampaa asiantuntijatyötä kehittämässä

Yhä useampi työ alasta riippumatta on muuttunut tietotyöksi, jossa korostuvat tiedonkäsittelyn vaatimukset. Työtä tehdään olosuhteissa, jotka lisäävät aivokuormaa: tietotulva, häiriöt, keskeytykset ja aikapaine syövät ihmisen kykyä selviytyä tietotyön tehtävissä. (Työterveyslaitos 2021). Työelämän muutoksiin vastaamaan käynnistettiin vuonna 2019 Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke (ATK), jossa tavoitteena oli kehittää ja pilotoida asiantuntijaorganisaatioiden työntekijöitä eli ns. aivotyöläisiä osallistava toimintamalli. Mallin avulla tietointensiiviset asiantuntijaorganisaatiot voivat parantaa tuottavuuttaan ja henkilöstön työhyvinvointia. Hanke toteutettiin kolmen organisaation − LAB-ammattikorkeakoulun (hallinnoija), Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Suomen Urheiluopiston − yhteistyönä.   

Henkilöstön ääni kuuluviin

ATK-hankkeessa kehitettiin työntekijöitä osallistava työpajamalli, joka toteutettiin hankkeen 10 kohdeorganisaatiossa osin kasvokkain LEGO® Serious Play – luovan ratkaisun prosessimenetelmää hyödyntäen ja poikkeusolosuhteiden vuoksi osin etätoteutuksella Jamboard-sovellusta käyttäen. Lisäksi osallistujille tehtiin hyvinvointimittaukset (Fibion ja Firstbeat), joiden avulla selvitettiin istumisen määrää ja työstä palautumista.

Henkilöstön ääni -työpajoista nousseista kehittämiskohteista sekä hyvinvointimittausten tuloksista kohdeorganisaatiot valitsivat teemat, joita alkoivat yhdessä työstää. Kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa yhteisöllisyys, taukokulttuurin edistäminen ja aktiivisuuden lisääminen. Esihenkilöitä tuettiin asiantuntijatyön työhyvinvoinnin proaktiiviseen johtamiseen simulaatiotyöpajoin ajankohtaisia esihenkilötyön teemoja työstäen.   

[Alt-teksti: Aikuisen kädet rakentavat pöydällä legopalikoista pientä, mutta monimutkaista rakennelmaa.]
Kuva 1. ATK-hankkeen työpajoissa hyödynnettiin LEGO® Serious Play -menetelmää henkilöstön äänen saamiseksi kuuluviin. (Kuva: Jyrki Hämäläinen) 

Asiantuntijat kaipaavat yhteisöllisyyttä

Hankkeen tuloksia esiteltiin 1.9.2021 järjestetyssä Ajatuksille virtaa! -webinaarissa. Lisäksi hankkeessa kehitetty toimintamalli sekä vinkit työyhteisöille, yksilöille ja johtotehtävissä oleville työhyvinvoinnin edistämiseen on esitetty ATK-hankkeen julkaisussa (Kiiskinen & al. 2021).

Etätyö, joka on Covid-19 pandemian myötä kasvanut roimasti asiantuntijatyötä tekevien keskuudessa, on vähentänyt kasvokkain kohtaamisia. Aivotyöläiset kaipaavatkin yhä enenevässä määrin etenkin yhteisöllisyyttä. Aiheesta ja ATK-hankkeen kehittämistoimista keskusteltiin Radio Voiman haastattelussa ja siitä tehdyssä podcastissa (Radio Voima 2021).

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmassa tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä muun muassa vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä suomalaisilla työpaikoilla sekä vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Syyskuussa 2021 päättyneen ATK-hankkeen tärkeydestä kertoo saman teeman parissa jatkava, viime vuonna käynnistynyt valtakunnallinen ohjelma (Sosiaali- ja terveysministeriö 2021). 

Kirjoittajat

Kirsi Kiiskinen ja Johanna Irjala työskentelevät LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijoina. Kiiskinen toimi ATK-hankkeessa asiantuntijana ja Irjala projektipäällikkönä.  

Lähteet

Kiiskinen, K., Lähdeniemi, M., Korhonen, E., Irjala, J. 2021. Ajatuksille virtaa! − Opas asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen. Julkaisut. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 29.9.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-373-1

Radio Voima. 2021. Aivotyöläiset kaipaavat pelisääntöjä ja yhteisöllisyyttä. Podcast. [Viitattu 5.10.2021]. Saatavissa: https://anchor.fm/radio-voima/episodes/Aivotyliset-kaipaavat-pelisntj-ja-yhteisllisyytt-e177anl

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2021. TYÖ2030 − Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma. [Viitattu 5.10.2021]. Saatavissa: https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030 

Työterveyslaitos. 2021. Aivotyö. [Viitattu 29.9.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyontekija/aivot-tyossa/ 

Linkit

LAB. 2019. Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke. [Viitattu 5.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/atk 

LAB. 2021. Ajatuksille virtaa! -webinaari 1.9.2021. [Viitattu 29.9.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=IWzRJ90yfFo