Suomalainen luontokulttuuri kiinnostaa japanilaisia matkailijoita

Luonto ja outdoors-matkailu on eräs kansainvälisen matkailun tämän hetken megatrendeistä. Suomesta kiinnostuneet ulkomaiset matkailijat etsivät yhä useammin aitoja, aineettomia kokemuksia ja arvostavat merkityksellistä vuorovaikutusta paikallisen väestön kanssa. Matkailusta haetaan merkityksellisiä kokemuksia, jotka muuttavat matkailijan maailmakuvaa (Visit Finland 2021). Visit Finlandin uudessa kohderyhmäoppaassa (2023a) matkailijat on segmentoitu yhteentoista luokkaan, jotka kuvaavat heidän matkustustyyliään ja kiinnostuksen kohteitaan. Luonnon ja kulttuurin yhdistäminen matkailun intresseinä näkyy näistä segmenteistä parhaiten nature lovers, culture travellers ja well-being seekers -kategorioissa.

Ryhmämatkailijat kohderyhmänä

Suomeen kohdistuva matkailukysyntä on tällä hetkellä kasvussa erityisesti Saksan, Japanin ja Yhdysvaltojen markkinoilta (Visit Finland 2023b). Japanissa matkailualan liitto ja matkanjärjestäjät ovat äskettäin valinneet Suomen erääksi pääkaukokohteeksi (Visit Finland 2023c).

[Alt-teksti: ryhmä matkailijoita reppuineen ja retkivarusteineen luonnon helmassa vanhan rakennuksen äärellä.]
Kuva 1. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen järjestämään Korteniemen perinnetapahtumaan Liesjärven kansallispuistossa osallistui myös japanilaisia matkailijoita. Heitä kiinnosti erityisesti Korteniemen perinteikäs savusauna. (Kuva: Päivi Tommola)

Näiden linjausten kanssa yhteensopivasti myös LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa (LAB 2023) päädyttiin tuotteistamaan Hämeeseen nimenomaan Japanin markkinoille kohdennettuja palvelutuotteita. Japanilaisten matkustustyylin vuoksi tuotteet räätälöidään pääosin ryhmämatkailijoille, jotka arvostavat valmiita tuotepaketteja ja matkustavat yleensä 10–20 henkilön ryhmissä, joissa on mukana kielitaitoinen opas. Tuotteissa näkyy myös se, että naiset ovat Japanissa tärkeä kohderyhmä palvelujen ostajina tai valitsijoina (Visit Finland 2023c).

[Alt-teksti: korkeiden puiden ympäröimä lampi, rannalla on runsaasti viheristutuksia ja kukkaistutuksia.]
Kuva 2. Japanilaisia matkailijoita kiinnostavat puutarhakohteetkin. Kärkölässä sijaitseva englantilaistyylinen maisemapuisto Huovila voisi olla heidän näkökulmastaan hyvä käyntikohde. (Kuva: Kärkölän kunta / Tarmo Valmela)

Paikallisina vahvuuksina saunakulttuuri ja design

Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen työpajassa Aulangolla (Tommola & Harjapää 2023) pohdittiin, millaisia kärkiä kannattaisi hakea japanilaisten matkailijoiden tuotteille. Luonto on tähän yksi selkeä vastaus, mutta niin koko maan kuin myös Hämeen näkökulmasta toinen lähes yhtä selkeä vahvuus on suomalainen saunakulttuuri ‒ tunnetaanhan myös Japani perinteikkäästä kylpyläkulttuuristaan.

Luonnon ja saunan lisäksi japanilaisia on todettu kiinnostavan erityisesti myös tarinahahmot, luonnonilmiöt ja design (Visit Finland 2023c). Meillä Hämeessä ei ole muumeja ja revontuletkin ovat täällä harvinaisia, mutta kansallispuistomme, elävä perintömme ja kansainvälisesti tunnettu hämäläinen design (esimerkiksi Iittala) ovat hyviä kärkiä kiinnostavien luontokulttuuri-teemaisten palvelukokonaisuuksien rakentamiseen japanilaisille matkailijoille.

Kirjoittaja

Päivi Tommola työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa (LAB 2023).

Lähteet

LAB. 2023. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

Tommola, P. & Harjapää, A. Kansainvälisille matkailumarkkinoille tuotteita onnellisuudesta. LAB Focus. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kansainvalisille-markkinoille-matkailutuotteita-onnellisuudesta/

Visit Finland. 2021. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.fi/4b0225/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/kansainvalisen-matkailun-tulevaisuuden-trendit-2022-visit-finland.pdf

Visit Finland. 2023a. Matkailun kohderyhmät. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.fi/suomen-matkailudata/matkailun-kohderyhmat

Visit Finland. 2023b. Suomen matkailudata. Suomen kiinnostavuus maailmalla. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.fi/suomen-matkailudata/suomen-kiinnostavuus-maailmalla

Visit Finland. 2023c. Matkailu Japanista Suomeen. Viitattu 20.10.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.fi/toiminta-markkinoilla/japani