Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi

5 artikkelia

Matkailutuotteiden pilotointia Liesjärven kansallispuiston perinnetapahtumassa

Luontomatkailu ja luonnossa liikkuminen sekä näihin yhdistyvä paikallinen kulttuuri ovat tänä päivänä Suomen vahvimpia matkailuvaltteja. Suomi tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden kokea elämyksiä luonnossa, paikallisen kulttuurin äärellä […]

Luontoon liittyvä elävä perintö matkailun vetovoimatekijänä

Kulttuuriperintökohteet on tunnistettu Suomen matkailussa erottautumistekijäksi, johon liittyy vahvaa kasvupotentiaalia (TEM 2019). Vaikka moni yhdistääkin kulttuuriperinnön vetovoiman ensisijaisesti rakennettuun ympäristöön, avaa myös aineeton elävä perintö […]

Kestävä matkailu Salpausselkä Geoparkissa kunnioittaa kulttuuriperintöä

Luonto ja kulttuuri ovat Päijät-Hämeessä kaksi vahvaa matkailun vetovoimatekijää, joiden vaikutusta on vaikea erottaa toisistaan. Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuva Salpausselkä Geopark tunnetaan veden muovaamana maisemana. […]

Perinnetapahtumat elävöittävät luontokohteiden kulttuuriperintöä

Luonnon helmassa sijaitsevat kulttuuriympäristöt ovat kiinnostavia käyntikohteita, joissa voi tehdä aikamatkan satojen vuosien taakse. Hyviä esimerkkejä tästä tarjoavat monet kansallispuistojemme sisällä sijaitsevat kulttuuriympäristöt, jotka ovat […]