Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi

15 artikkelia

Näkökulmia vastuullisuuteen luontomatkailussa

Kulttuurista kiinnostuneet matkailijat ovat eräs matkailun merkittävimmistä kohderyhmistä maailmalla (Visit Finland 2023). Suomessa luontoympäristössä sijaitsevat kulttuurikohteet ovat olennainen osa myös kansallispuistojemme ja retkeilyalueidemme kasvavaa vetovoimaa. […]

Luontoreittien infrastruktuurin kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista

Luonto on olennainen osa suomalaista matkailun vetovoimaa. Tilanteen mukaan sillä voi olla matkailijan kokemukseen vahva vaikutus itseisarvona, havainto- ja elämysympäristönä tai harrastustoiminnan puitteena (Järviluoma 2006). […]

Digitaalisten rajapintojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa

Sähköinen markkinointi on matkailussa jo pitkään ollut arkipäivää. Erilaisten matkakohdetietoa tarjoavien kaupallisten ja julkisesti tuotettujen alustojen määrä lisääntyy koko ajan ja matkailijan on usein vaikea […]

Päijät-Hämeen perinnemaisemien matkailukäytön kehittämisestä

Luonto ja kulttuuri ovat matkailun vahvoja vetovoimatekijöitä, joiden vaikutusta on monesti vaikea erottaa toisistaan. Päijät-Hämeen maaseudulla on useita upeita luontomatkailukohteita, joista löytyy vetovoimaisen luonnon lisäksi […]

Suomalainen luontokulttuuri kiinnostaa japanilaisia matkailijoita

Luonto ja outdoors-matkailu on eräs kansainvälisen matkailun tämän hetken megatrendeistä. Suomesta kiinnostuneet ulkomaiset matkailijat etsivät yhä useammin aitoja, aineettomia kokemuksia ja arvostavat merkityksellistä vuorovaikutusta paikallisen […]

Kansainvälisille markkinoille matkailutuotteita onnellisuudesta

Suomi on maailman onnellisin maa kuudetta vuotta peräkkäin, perustuen kuuteen sosiaalista tukijärjestelmää, taloutta ja toimintaympäristöä mallintavaan mittariin (Sustainable Development Solutions Network 2023). Vaikka tämä mittaristo […]