Päivittäiset arkistot: 1.11.2023

5 artikkelia

Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun

Etelä-Karjalan matkailukysyntä on kokenut 2020-luvulla suuria muutoksia.Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä alueella putosi vuonna 2020 Covid-19-pandemian myötä noin neljännekseen aiemmasta (Tilastokeskus 2023). Koska alueen matkailun merkittävin ulkomainen […]

Suomalainen luontokulttuuri kiinnostaa japanilaisia matkailijoita

Luonto ja outdoors-matkailu on eräs kansainvälisen matkailun tämän hetken megatrendeistä. Suomesta kiinnostuneet ulkomaiset matkailijat etsivät yhä useammin aitoja, aineettomia kokemuksia ja arvostavat merkityksellistä vuorovaikutusta paikallisen […]