Alueellinen teknologiakartta

15 artikkelia

Ohjelmistorobotiikka tulevaisuuden teknologiana

Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa syksyllä 2020 yrityksille tehdyn alkukartoituksen perusteella ohjelmistorobotiikka nousi tärkeimmäksi tulevaisuuden teknologiaksi, josta haluttiin lisää tietoa. Ohjelmistorobotiikan työpajalla vastattiin tähän toiveeseen. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan […]

Alueellinen teknologiakartta täydentyy Päijät-Hämeessä

Alueellinen teknologiakartta -hankkeen (2020-2022) tarkoituksena on selvittää teknologian käyttöä Päijät-Hämeen alueella sekä rakentaa tiedoista alueellinen teknologiakartta, jonka avulla yritykset voivat hyödyntää yhteistyötä teknologisesta osaamisesta sekä […]