Asiakasymmärrys

6 artikkelia

Uudella toimintamallilla osallistumisen lisäämiseen kotihoidossa

Osallistuminen oman hoidon suunnitteluun ja toteutukseen on lähtökohta asiakkaan tarpeiden ja ongelmien tunnistamiseen ja positiiviseen asiakaskokemukseen. LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettiin tutkimuksellinen kehittämishanke palvelumuotoilun keinoin asiakkaan väliarvioinnin toteuttamiseksi […]