asiakaskokemus

33 artikkelia

Helsingin työllisyyspalveluissa yhteiskehitettiin asiakaskokemuksen johtamista

Helsingin työllisyyspalvelujen asiakkaina on liki 50 000 työtöntä työnhakijaa, ja työntekijöitä on lähes 400. Vuonna 2022 Helsingin työllisyyspalveluiden strategiseksi kärjeksi nostettiin asiakaskaskokemuksen kirkastaminen. (Helsingin työllisyyspalvelut […]

Kokeilemalla tietoa ja ymmärrystä asiakaslähtöiseen tuotekehitystyöhön

Asiakaslähtöisyys on tärkeä kilpailuvaltti nykyisillä markkinoilla. Yritysten on kuitenkin hankala lähteä toteuttamaan laadullisen tutkimuksen ja asiakkaiden osallistamisen toimia jo vakiintuneissa ja tehostetuissa tuotekehitysprosesseissaan. Asiakaslähtöistä kehittämistä […]