asiakaspolku

6 artikkelia

Tarinallistamisen ja palvelumuotoilun avulla ymmärrystä yhdistyksen jäsenpolkuun

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli siirtyy jatkuvasti kohti hyvinvoinnin sekataloutta, jossa valtion ja julkisen sektorin lisäksi palveluiden tarjoajiksi ovat valikoituneet yksityiset yritykset sekä järjestöt (Helander 2002, 27). […]