osallistuminen

5 artikkelia

IDIS-pelillä nuoret mukaan osallistuvan budjetoinnin prosessiin

Tässä blogikirjoituksessa esitellään keväällä 2021 valmistunut kaupunkimuotoiluaiheinen opinnäytetyö, jossa osallistettiin Lahden ja Riihimäen alueen nuoria mukaan IDIS-osallisuuspelin suunnitteluun. Kuntademokratian vahvistaminen pelillistämällä: nuorille suunnatun osallisuuspelin konseptointi […]

Uudella toimintamallilla osallistumisen lisäämiseen kotihoidossa

Osallistuminen oman hoidon suunnitteluun ja toteutukseen on lähtökohta asiakkaan tarpeiden ja ongelmien tunnistamiseen ja positiiviseen asiakaskokemukseen. LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettiin tutkimuksellinen kehittämishanke palvelumuotoilun keinoin asiakkaan väliarvioinnin toteuttamiseksi […]