digihoitopolku

3 artikkelia

Terveyskylän digihoitopolut johtavat sairaanhoitajan työn uudistumiseen

YAMK-opinnäytetyön kehittämistehtävänä uudistettiin erikoissairaanhoitoa luomalla digihoitopolku Terveyskylä-alustalle.  Lisäksi selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla, miten sairaanhoitajan työ muuttuu digitaalisessa toimintaympäristössä.  Terveyskylän digihoitopolut osana erikoissairaanhoitoa  Terveyskylä (2020) on alusta, […]