terveysala

6 artikkelia

HARKKA-hankkeen tulokset edistävät terveysalan harjoittelujen uusia käytäntöjä

Kahdeksan korkeakoulun yhteinen HARKKA-hanke (Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä) toteutettiin vuosina 2019‒2021. Hankkeessa muun muassa pilotoitiin uusia harjoitteluympäristöjä ja harjoitteluohjauskäytäntöjä, selvitettiin Covid 19 -pandemian vaikutusta harjoitteluun sekä luotiin arviointityökalu ohjatun harjoittelun ohjaajille ohjaustoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kaikki tulokset tähtäävät terveysalan opiskelijoiden sujuvaan siirtymiseen harjoittelusta työelämään.  HARKKA-loppuraportin voit lukea tästä: HARKKA loppuraportti  Hankkeen tuloksia esiteltiin Oulussa järjestetyssä lopputapahtumassa 11.11.2021. Lopputapahtumaan oli kutsuttu muun muassa työelämän edustajia, korkeakoulujen opettajia […]

Terveyskylän digihoitopolut johtavat sairaanhoitajan työn uudistumiseen

YAMK-opinnäytetyön kehittämistehtävänä uudistettiin erikoissairaanhoitoa luomalla digihoitopolku Terveyskylä-alustalle.  Lisäksi selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla, miten sairaanhoitajan työ muuttuu digitaalisessa toimintaympäristössä.  Terveyskylän digihoitopolut osana erikoissairaanhoitoa  Terveyskylä (2020) on alusta, […]