digitalisaatio

77 artikkelia

Erikoissairaanhoidon tiedolla johtamisen muuttuva maisema

Hyvinvointialueuudistus, palveluintegraatio, väestön ikääntyminen ja henkilöstön saatavuuden haasteet edellyttävät hoitotyön johtamisen uudistamista sekä vertailukelpoista tietoa palveluiden yhdenmukaistamiseksi ja erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden lisäämiseksi (Laulainen ym. 2020, 151, […]

Digitaaliset alustat parantavat pyörämatkailupalvelujen saavutettavuutta

Navigointi on olennainen osa luontoliikuntaa liikuttaessa itsenäisesti oudossa ympäristössä, merkittyjen reittien ulkopuolella. Pyörämatkailijan näkökulmasta navigointi on usein erityisen haastavaa, sillä harrastusympäristö on pyörällä liikuttaessa huomattavasti […]