digitalisoituminen

2 artikkelia

Digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen opiskelijayhteistyöllä

Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö linkittyy Suomessa pääsääntöisesti opetukseen (Jääskö ym. 2019). Tämä pitää sisällään opiskelijayhteistyöllä toteutetut toimeksiannot (Jääskö ym. 2019), jotka ovat hedelmällisiä sekä opiskelijoille että yrityksille. […]