Digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen opiskelijayhteistyöllä

Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö linkittyy Suomessa pääsääntöisesti opetukseen (Jääskö ym. 2019). Tämä pitää sisällään opiskelijayhteistyöllä toteutetut toimeksiannot (Jääskö ym. 2019), jotka ovat hedelmällisiä sekä opiskelijoille että yrityksille. Opiskelijat saavat arvokasta kokemusta, tietoa yritysten digitalisoitumistarpeista ja pääsevät verkostoitumaan, kun taas yritykset saavat uutta näkökulmaa toimintaansa.

Yritykset tiedostavat esimerkiksi verkkosivujen tai digitaalisen markkinoinnin tärkeyden, mutta usein vain pintapuolisesti (Brown 2019, 31), eivätkä he välttämättä tiedä, miten sivut toteutetaan (Rowles & Brown 2017, 21, 110). Opettajien tukemat opiskelijat tuntevat digitaalisten ratkaisujen toteuttamisen ja osaavat ottaa huomioon myös yrityksen erilaisia tarpeita.

Kuva 1. Jatkuvasti muuttuva digitaalinen maailma saattaa tuntua uhkaavalta. (Kuva: Pixabay, geralt /CC0)

Digitaalisuus nähdään usein uusina teknologioina, mutta on tärkeää ymmärtää näiden teknologioiden oikeaa ja tavoitteellista käyttöä. Verkkosivut on helppo luoda, mutta näkyvyyden saavuttaminen hakukoneissa tai sivuston suunnittelu asiakasystävälliseksi vaatii erityistä asiantuntemusta (Rowles & Brown 2017, 21). Tuomalla yhteen opiskelijoita ja yrittäjiä mahdollistetaan opiskelijoiden syvempi oppiminen, kun he voivat soveltaa opintojaksoilla omaksuttuja asioita käytäntöön. Samalla he välittävät oppimaansa yrittäjille, jotka voivat hyödyntää sitä toimintansa kehittämisessä. (Poikela & Poikela 2005, 11-12.)

Opiskelijat mukana liiketoiminnan kehityksessä

#DigiLAHTI-projektissa kehitettiin päijäthämäläisten yritysten valmiuksia hyödyntää digitaalisia ratkaisuja. Projektin puitteissa päästiin kokeilemaan erilaisia toimintatapoja yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöhön. Opiskelijat voivat olla kokemattomia, joten usein tarvitaan mukaan opettaja, joka tuo omaa asiantuntemustaan heidän avukseen. Opettajien mahdollisuudet osallistua opiskelijaprojekteihin ovat kuitenkin rajoitetut, mutta oikeilla käytännöillä työpanos voidaan hyödyntää tehokkaasti.

LUT-yliopisto selvitti #DigiLAHTI-projektissa päijäthämäläisten pienyritysten digitaalisuuden käytön nykytilaa ja tarpeita. Selvityksen mukaan uusien asiakkaiden saavuttaminen ja yrityskuvan parantaminen nousivat tärkeimmiksi tarpeiksi digitaalisuuden hyödyntämisessä (kuvio 1). (Toppari ym. 2019, 15.) Molempiin voidaan vaikuttaa digitaalisen markkinoinnin keinoin.

Kuvio 1. Päijäthämäläisten pienyritysten tarpeet hyödyntää digitaalisuutta. (Kuva: Toppari ym. 2019, 15)

Aktivoimme projektissa digitaalisen markkinoinnin opiskelijoita luomaan pk-yrityksille markkinoinnin suunnitelmia. YAMK-opiskelijat valitsivat omalla digitaaliseen markkinoinnin opintojaksollaan kehittämiskohteita omien työnantajiensa toiminnasta. Opiskelijat syventyivät kokonaisvaltaisuuden sijasta tiettyihin markkinoinnin alueisiin ja jakoivat ideoitaan ja oppimaansa yleiseen käyttöön asiantuntija-artikkeleissa.

Jotta opettajien asiantuntemusta voidaan parhaiten hyödyntää, kannattaa opettajia käyttää ensisijaisesti pohtimaan yritysten tarpeita strategisesta näkökulmasta. Mitkä ovat ne askeleet, jotka kannattaa ottaa, jotta yrityksen tavoitteet saavutetaan? Opiskelijat ovat kykeneviä ratkaisemaan miten nämä askeleet toteutetaan.

Kirjoittajat

Aki Vainio työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn lehtorina opettaen pääosin yrittäjyyttä ja tutkimusta. Hän toimii asiantuntijana #DigiLAHTI-, digiUP- ja Venla-projekteissa.

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä sekä #DigiLAHTI- että digiUP-projekteissa.

Lähteet

Brown, A.W. 2019. Delivering Digital Transformation – A manager’s guide to the digital revolution. Berlin, Germany: Walter de Gruiter GmbH.

Jääskö, P., Korpela, M., Laaksonen, M., Pienonen, T., Davey, T. & Meerman, A. 2019. Korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuva. [Viitattu 28.4.2020]. Saatavissa: https://tem.fi/documents/1410877/2132258/Korkeakoulujen+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4yhteisty%C3%B6n+tilannekuva/80f05582-f357-1b69-1bdb-397201e57990/Korkeakoulujen+ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4yhteisty%C3%B6n+tilannekuva.pdf [PDF]

Poikela, E. & Poikela, S. 2005. “Pedagogi on herännyt meissä”. Teoksessa: Poikela, E. & Poikela, S. Ongelmista oppimisen iloa. Tampere, Suomi: Tampere University Press. Sivut: 11-26.

Rowles, D. & Brown, T. 2017. Building Digital Culture – A practical guide to successful digital transformation. London, UK: Kogan Press Limited.

Toppari, J., Saunila, M., Rantala, T., Ukko, J. & Rantanen, H. 2019. Digipalveluntarjoajana Päijät-Hämeessä, LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit – Research Reports No. 95. [Viitattu 21.4.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-361-9

Linkit

LAB. 2020. DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digilahti-uutta-kasvua-digitaalisuudesta-pk-yrityksille

Kuvat

Kuva 1. Altmann, G. 2016. Pixabay. [viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/illustrations/social-media-board-structure-1148035/

Kuvio 1.  Toppari, J., Saunila, M., Rantala, T., Ukko, J. & Rantanen, H. 2019. Digipalveluntarjoajana Päijät-Hämeessä, LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit – Research Reports No. 95. [Viitattu 21.4.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-361-9. 15.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *