geoparkit

4 artikkelia

Geoparkit monimuotoistamaan Euroopan kulttuuriperintöreittejä

Euroopan kulttuuriperintöreitit tarjoavat ikkunan Euroopan historiaan, kulttuuriin ja taiteeseen. Ne juhlistavat Euroopan monimuotoisuutta ja yhteistä perintöämme, sisältäen muinaisia kauppateitä, uskonnollisia pyhiinvaelluksia ja historiallisia henkilöitä. Geoparkit […]

Geomatkailun kasvun kolme mahdollistajaa

Geopark-alueet ovat maailmanlaajuisesti suosittuja matkailukohteita, joiden vahvimman vetovoimatekijän muodostavat niiden kansainvälisesti arvokkaat geologiset kohteet (European Geoparks Network 2024). Näiden pienten ja suurten luonnonihmeiden lisäksi alueilla […]

Geoparkien merkityksistä erilaisille kohderyhmille

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, jolla sijaitsee kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Alueiden tärkeimpiä tehtäviä ovat luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan […]