pedagoginen dokumentointi

2 artikkelia

Pedagogisen dokumentoinnin toteuttamisessa lähdettävä liikkeelle pienin askelin

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 37) pedagoginen dokumentointi kuvaillaan keskeiseksi varhaiskasvatuksessa käytettäväksi toiminnan suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen välineeksi. Varhaiskasvattajat ymmärtävät pedagogisen dokumentoinnin merkityksen, mutta siitä huolimatta […]