tietojohtaminen

7 artikkelia

Rakenteellinen sosiaalityö tarvitsee tietojohtamista – ja päinvastoin

Rakenteellinen sosiaalityö on lakisääteinen osa sosiaalityön tehtäväkenttää. Sosiaalihuollon asiakastyössä on tuotettava tietoa väestön tarpeista, toimenpide-ehdotuksia sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi, sekä sosiaalihuollon asiantuntemusta hyvinvoinnin ja […]