varhaiskasvatuksen sosionomi

5 artikkelia

Varhaiskasvatuksen sosionomi maahanmuuttajaperheiden kotouttamisen tukena

Maahanmuuttoviranomaisten ja varhaiskasvatuksen tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä perheiden kotoutumisen tukemiseksi. Opetushallituksen mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutumisprosessia tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin ja suomen […]

Yhteisöllinen varhaiskasvatuksen sosionomi osana monitoimijaisuutta

Palveluintegraatiolla tarkoitetaan asiakkaille muodostettavaa palvelujen kokonaisuutta niin, että asiakkaan tarve on keskiössä (THL 2023). Hyvinkäällä varhaiskasvatuksen asiakasperheille on pyritty mahdollistamaan yhteisöllisten varhaiskasvatuksen sosionomien työskentelyn kautta […]

Katsaus varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutostilanteeseen

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan vuoteen 2030 mennessä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteeseen tulee muutos, joka vahvistaa korkeakoulutettujen kasvattajien määrää päiväkodeissa. Vuonna 2030 jokaisessa päiväkotiryhmässä tulisi olla kaksi korkeakoulutettua kasvattajaa; […]