neuvola

6 artikkelia

Rokotuskriittinen asiakas neuvolassa – hyviä käytänteitä kohtaamisessa

Lasten rokotuksista vastaavat pääasiassa neuvoloiden terveydenhoitajat, mutta neuvolaikäisen lapsen rokottamisesta päättää lapsen huoltaja. LAB-ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin terveydenhoitajien kokemuksia lasten rokottamisesta Etelä-Karjalan neuvoloissa. Opinnäytetyössä saatiin […]

Tutkimusaineiston kerääminen somessa on haastavaa

Neuvolan terveydenhoitajien tulee tukea lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta, koska sillä on suuri vaikutus lapsen kehitykseen. (THL 2019.) Varhaisella vuorovaikutuksella on myös selkeä vaikutus muodostuvaan kiintymyssuhteeseen (Laatikainen 2015.) Näiden […]

Kohti asiakaslähtöisiä unelmien neuvolapalveluja

Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) neuvolapalveluiden yhteiskehittäminen edellyttää laajaa asiakasymmärrystä. LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan YAMK-opinnäytetyössä (Kangasmäki ym. 2021) äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkailta koottiin sähköisen asiakaskyselyn […]