Videotraileri kertomassa opintojaksosta

Mikro-oppiminen on yksinkertaistettuna sitä, että informaatio jaetaan riittävän pieniin palasiin, joita on helppo omaksua yksi kerrallaan (Orpana & Vihtonen 2022). Lyhyet ja tiiviit videot ovatkin oiva ja paljon käytetty väline mikro-oppimiseen.

LAB-ammattikorkeakoulun Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan -hankkeessa (LAB 2022) järjestetyssä mikro-oppimisen työpajassa syntyi ajatus, voisiko ammattikorkeakoulun opintojaksoja esitellä opiskelijoille lyhyiden videoiden avulla. Samalla tavoin kuin sarjoja tai elokuvia mainostetaan videotrailerien avulla. Lyhyet videot ovat nuorten sekä nuorten aikuisten keskuudessa nykyään erittäin suosittuja. Kertoohan lyhyisiin videoihin perustuvan TikTok-somealustan menestys myös tällaisen materiaalin suosiosta.

Videomuoto tukee erilaisia oppimistyylejä

Opintojakson videotraileri on suunnattu opiskelijoille ja opiskelusta kiinnostuneille, kuten mahdollisille hakijoille tai avoimen AMK:n opiskelijoille. Tällaisen henkilön ominaista oppimistyyliä on kuitenkin mahdoton tietää etukäteen, joten videon tarjoaminen tekstimuotoisen esittelyn rinnalla tukee erilaisia oppimistyylejä. Erityisesti visuaaliset oppijat voivat omaksua tiedon parhaiten juuri videosta. (Willingham 2005)

[ALT: Kuvankaappauksia videotrailerista.]
Kuva 1. Videotrailerilla esitetään kurssin pääsisältö visuaalisesti. (Kuva: Sampo Kokkonen)

Kurssitraileri toteutettiin avoimelle Markkinoi vaikuttavasti -kurssikokonaisuudelle. Se on tarjolla LAB-ammattikorkeakoulun MOOC-alustalla, jossa kuka tahansa voi suorittaa kurssin (Kokkonen 2022). Kurssi valikoitu juuri tämän avoimen luonteensa vuoksi, ja muutoinkin tämänkaltaiselle uudentyyppiselle kurssille oli mielenkiintoista kokeilla kurssitrailerin toimivuutta.

Videoon pyrittiin ottamaan mukaan kaikki kurssilla esitetyt pääteemat. Nämä osa-alueet esitettiin videolla sekä tekstimuotoisella otsikoinnilla että videokuvalla osa-alueen opetusvideoista tai osa-alueen asiantuntijoista. Tällä keinoin saatiin myös yhteisopettajuudella synnytetyn kurssin kaikki opettajat esitellyksi jo ennen opintojakson alkamista. Traileri julkaistiin LUT-yliopiston Vimeo-kanavalla, joka on myös avoin ja video siten kaikkien nähtävissä (LUT 2024).

Liki 900 katselua

Teknisesti video oli onnistunut, ja kirjoitushetkellä se on ollut näkyvillä reilut puolitoista vuotta, aivan opintojakson ensimmäisen toteutuksen valmistumisesta lähtien. Videotallenteita ei lähtökohtaisesti mielletä vuorovaikutuksellisiksi, mutta sosiaalisen median kanavassa julkaistuun videoon on kommentointimahdollisuus. Yhtään kommenttia tähän videoon ei tule tullut, mutta toisaalta ei kommentteihin ole katsojia kannustettukaan, kuten monissa vuorovaikutuksellisissa videoissa on tapana. Tämä voisi olla seuraavan trailerin kehityskohde.

Kirjoitushetkellä lähes 900 opiskelijaa tai opiskelusta kiinnostunutta on katsonut kurssitrailerin, eli he ovat halunneet esittely- ja opintojärjestelmätekstien lisäksi enemmän informaatiota kurssista, sen sisällöstä ja toteutustavoista. Ja nimenomaan videomuotoisena. Tämä katselumäärä on enemmän kuin opintojakson opiskelijamäärä samana ajanjaksona. Suosittelenkin lämpimästi kaikkia kokeilemaan julkista videotraileria opintojaksoistaan.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on tehnyt videotuotantoja myös omassa yrityksessään.

Lähteet

Kokkonen, S. 2022. Avoin MOOC-kurssi markkinoinnista syntyi yritysyhteistyön tuloksena. LAB Focus. Viitattu 20.3.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/avoin-mooc-kurssi-markkinoinnista-syntyi-yritysyhteistyon-tuloksena/

LAB. 2022. Mobiili mikro-oppimisympäristö oppilaitos-työelämärajapintaan. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/mobiili-mikro-oppimisymparisto-oppilaitos-tyoelamarajapintaan

LUT. 2024. Markkinoi vaikuttavasti -kurssikokonaisuuden esittely. Vimeo. Viitattu 20.3.2024. Saatavissa https://vimeo.com/720229943

Orpana, T. & Vihtonen, J. 2022. Mikro-oppimista hyödynnetään laajasti isoissa organisaatioissa. LAB Pro. Viitattu 20.3.2024. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/mikro-oppimista-hyodynnetaan-laajasti-isoissa-organisaatioissa/

Willingham, D. 2005. Do visual, auditory, and kinesthetic learners need visual, auditory, and kinesthetic instruction? American Educator. 29/2: 31–5.