Päivittäiset arkistot: 26.5.2021

9 artikkelia

Sote-ammattilaisten ensiapukoulutuksen merkitys Etelä-Karjalan väestölle

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi ja varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä […]