Tarinallisuus työkaluna kokemusten jakamisessa

Vahva uppoutuminen tarinoiden maailmaan vaikuttaa merkittävästi asenteisiin, uskomuksiin ja lopulta käyttäytymiseen. Informaation välittäminen tarinan kautta vähentää vasta-argumentointia, luo mentaalisia yhteyksiä hahmoihin ja lisää emotionaalista realismia (Green & Clark 2013). Tarinallisuus on ollut keskeinen osa ihmiskunnan ilmaisua, mahdollistaen ymmärryksen ja tiedon jakamisen eri aikakausina (Isola 2023). Opetuksessa tarinallisuus innostaa, selkeyttää abstrakteja käsitteitä ja tukee monipuolisia oppimistyylejä, rikastaen opetuskokemusta (Kinossalo 2020).

Narratiivisuus oli lähtökohtana myös OPAS – Oppia nopeilta sopeutujilta -hankkeessa (linkki OPAS-hankkeen kotisivuille), jossa haluttiin nostaa esille sellaisia yrityksiä ja muita toimijoita, jotka ovat selviytyneet ja jopa menestyneet huolimatta viimeisten neljän vuoden aikana maailmaa ravistelleista suurista mullistuksista, etenkin COVID-19-pandemiasta. Lukemattomat pienet yritykset ja muut organisaatiot pärjäsivät ja kasvoivat koronan aikana, sillä ne kykenivät sopeutumaan nopeasti ja näkivät mahdollisuuksia siellä, missä toiset kokivat esteitä (Annala 2020). Koska maailmantilanne on jatkunut vähintäänkin epävarmana, OPAS on halunnut tuoda mahdollisimman lähestyttävästi esille oppia nopeilta sopeutujilta, jotka kykenivät menestymään mullistusten keskellä. OPAS on hyödyntänyt radiota ja podcast-mediaa, jossa on jaettu kokemuksia Päijät-Hämeen yrityksiltä ja muilta relevanteilta toimijoilta toisille.

Lähikuva kynästä, joka kirjoittaa paperille "olipa kerran".
Kuva 1. Tarinankerronta on ihmisille luontainen tapa välittää tietoa, tunteita ja osaamista (Ramdlon 2015)

Ihminen esille

OPAS toteutti kymmenen podcast-jakson ja niihin liittyvien radiolähetyksen sarjan, joissa tuotiin esille kokemuksia ja tarinoita kriiseistä selviytymiseen, pärjäämiseen ja rohkeuteen liittyen (Limu Radio 2023). Jaksoissa mukana on ollut monenkirjavia tarinoita niin yksinyrittäjiltä, yritystoiminnan kehittäjiltä, kulttuurialan toimijoilta kuin yhdistysaktiiveiltakin. Kantavana ajatuksena on ollut, että nopea sopeutuminen ja oivallukset ovat mahdollisia kaikille. 

Vaikka toisinaan hankkeisiin on hankala löytää osallisia, OPAS vaikutti kiinnostavan, moni halusi jakaa tarinansa. Mukaan lähtivät rullalautailuyhteisö ja skeittiyritys Pinna Skateboarding, koronan keskelle perustettu some-konsulttiyritys Kaikki Somesta, luomumaatilan ja Carhartt -vaatteiden verkkokaupan yhdistänyt Haaralan Tila, vanhojen arvotennareiden personointiin keskittynyt PPS Custom, ihmisvirroista elantonsa ansaitseva jäätelölaiva Banana Split, pandemian keskellä tapahtumajärjestäjäksi startannut Pop Out, yhteistyökoordinaattori, opiskelija-aktiivi Hanna Kopra, keikoista elävä yhtye Ylävire, henkilökohtaisiin kohtaamisiin pohjaava BM Day Spa sekä yritysten hyvät ja huonot ajat kohtaava LADEC.

Selvityksillä ja raporteilla on paikkansa, mutta OPAS nosti esiin ihmisen. Radio-ohjelmissa LABin opiskelijaradio Limu Radiossa (linkki Limu Radion kotisivuille) on lisätty entisestään haastateltavien lähestyttävyyttä vertaisina antamalla näille mahdollisuus tuoda lähetykseen mukanaan lempimusiikkiaan, avaten kuulijalle uusia puolia haastateltavasta.

Tarinat ovat kuultavissa Limu Radion Soundcloud-alustalla niitä on kuunneltu yhteensä yli 260 kertaa. 

Kirjoittaja 

Ari Hautaniemi työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana ja toimi Päijät-Hämeen liiton rahoittamassa OPAS-hankkeessa projektipäällikkönä.

Lähteet

Annala, P. 2020. Mikroyritykset ovat selviytyneet sittenkin hyvin koronapaineen alla. Yle. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/3-11519459

Green, M. C., & Clark, J. L. 2013. Transportation into narrative worlds: implications for entertainment media influences on tobacco use. Addiction (Abingdon, England), Vol. 108(3), 477–484. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2012.04088.x

Isola, A-M. 2013. Tarinallisuus osallisuuden edistämisen keinona. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/uudista-asiakastyota-luovasti-ja-leikkisasti/tarinallisuus-osallisuuden-edistamisen-keinona

Kinossalo, M. 2020. Tarinan voima opetuksessa. PS-kustannus, Jyväskylä.

Limu Radio. 2023. Oppia nopeilta sopeutujilta -koulutussarja. Soundcloud. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://soundcloud.com/limu-radio/sets/oppia-nopeilta-sopeutujilta

Ramdlon. 2015. Olipa-kerran-kirjailija-kirjoittaja-719174. Pixabay.com. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/olipa-kerran-kirjailija-kirjoittaja-719174/

Linkit

Linkki 1. Hautaniemi, A. 2023. Oppia nopeilta sopeutujilta – koulutussarja. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/oppia-nopeilta-sopeutujilta-koulutussarja

Linkki 2. Limu Radio. 2023. Limu Radio. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://www.limuradio.live/