Valmennuksen variaatioilla ilmiöiden ja työhyvinvoinnin äärelle

PARASTA ITÄÄ! -hanke (LAB 2023) on järjestänyt puoli vuotta kestäneen Innostu ilmiöistä -valmennuksen lisäksi eripituisia Innostu ilmiöistä -koulutuspäiviä tai työpajoja, joissa on saatu maistiaisia ilmiöön tarttumisesta luovia menetelmiä hyödyntäen. Valmennuksessa ilmiöihin tartuttiin Forum-teatteria, bändipajaa tai yhteisötaidetta hyödyntäen. Valmennuksen variaatioiden sisällä kokeiltiin myös seikkailunomaisia osioita: luontopakopeli ulkoilmassa ja ”SuperCorner-suunnistus” sisäaktiviteettipuistossa.

Erilaiset aktiviteetit ja luontoympäristö tehostavat tiimityöskentelyä

Ryhmätyöskentelyssä hyödynnetään yhdessä tekemistä ja toiminnallisia menetelmiä. Yhdessä tekemällä osallistujat rakentavat omaa osaamistaan yhdessä muiden kanssa ja tehokkaammin ympäristön resursseja hyödyntäen (THL 2020).

Sisäaktiviteettipuistossa toteutettu ”SuperCorner-suunnistus” tarjosi valokuva- ja vinkkirastien lisäksi itse rastipisteillä erilaisia tiimitaitoa vaativia tehtäviä, joiden aiheet liittyivät työhyvinvointiin. Lisäksi aiemmin koulutuspäivänä käsiteltyjä kolmea ilmiötä tarkasteltiin Learning cafe -menetelmää soveltaen. Learning cafe on tapa ideoida ja oppia. Menetelmässä tärkeää on keskustelu; omien näkemysten selittäminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen. (Innokylä 2023.)

Hankkeessa järjestetty luontopakopeli sisälsi kolme rastitehtävää. Jokaisen rastitehtävän taustalla oli lyhyt tarina työelämään tai työhyvinvointiin liittyen, mikä johdatti tehtävän ratkomiseen. Tehtävät olivat vaihtelevia eri rasteilla, joten niistä sai monipuolisesti vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen. Tehtävien tekeminen toi esille ihmisten erilaisen tavan ajatella, ja kaikki pystyivät osallistumaan.

[Alt-teksti: kolmen ihmisen ryhmä luonnossa tutkimassa papereita puun varjossa.]
Kuva 1. Luontopakopelin lukon koodin selvittämiseksi tarvittiin tiimitaitoja. (Kuva: Kirsi Kiiskinen)

Luonnon monipuolisista hyvinvointi- ja terveyshyödyistä on yhä enemmän tutkimusnäyttöä. Yhteiset luontoaktiviteetit voivat lisätä sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä kohentaa osallistujan luontosuhdetta (Puhakka 2023).

Kirjoittaja

Kirsi Kiiskinen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija ja PARASTA ITÄÄ! -hankkeen projektipäällikkö, joka on ollut ideoimassa ja toteuttamassa Innostu ilmiöistä -valmennuksen variaatioita.

Lähteet

Innokylä. 2023. Learning café eli oppimiskahvila. Viitattu 28.6.2023. Saatavissa https://innokyla.fi/fi/tyokalut/learning-cafe-eli-oppimiskahvila

LAB. 2023. PARASTA ITÄÄ! Ylialueellisella yhteistyöllä hyvinvointia. Hanke. Viitattu 12.9.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/parasta-itaa-ylialueellisella-yhteistyolla-hyvinvointia

Puhakka, R. 2023. Luontoseikkailut lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. GreenCare Finland. Viitattu 28.6.2023. Saatavissa https://www.gcfinland.fi/green-care-/luontolahtoisia-ratkaisuja-soten-kapeikkoihin/luontoseikkailut-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-tukena/

THL. 2020. Ryhmätoiminta ja toiminnalliset menetelmät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 28.6.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosku/sosiaalisen-kuntoutuksen-opas/palvelun-sisallot/ryhmatoiminta-ja-toiminnalliset-menetelmat