Yhdessä yrittäen

Lappeenrannan urheilutalossa järjestettiin 19.9.2023 Rekry, työelämä & koulutus -messut.  Business Mill oli yhdessä Lappeenrannan Wirma-yrityspalveluiden ja Imatran seudun kehitysyhtiön Kehyn kanssa yhteisellä ständillä markkinoimassa yrittäjyyttä.

Yrittäjyys tulee nähdä yhtenä vaihtoehtona itsensä työllistämiselle.

Messuilla kävi paljon väkeä. Nuoria, työttömiä sekä maahanmuuttajia. Yrittäjyydestä kiinnostuneimpia olivat kansainväliset työnhakijat. Monet kertoivat etsivänsä aluksi töitä, kehittääkseen liikeideaansa vielä hieman pidemmälle ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

Rahoitus nähtiinkin isona haasteena yritystoiminnan aloittamiselle. Elinkustannusten noustessa ja taloudellisen epävarmuuden lisääntyessä yrittäjäksi aikovalla tulee olla taloudellisesti turvallinen olo aloittaessaan yritystoimintaa.

[Alt-teksti: viisi henkilöä messuosastolla, takana on suurella teksti yhdessä yrittäen.]
Kuva 1. Yhdessä yrittäen on kolmen eri organisaation yhteinen slogan. Vas. Sven Langbein (Kehy), Emma Latvala (Business Mill), Eeva Pihlajaniemi (Wirma), Jukka Roilas (Wirma) ja Antti Oravuo (Kehy).  (Kuva: Emma Latvala)

Yritysten palvelut täydentävät toisiaan

Yritystoiminnan aloittamiseen ja rahoittamiseen on useita vaihtoehtoja; kaikki riippuu yritysideasta. Jos idea on osaamispohjainen tai suoraan skaalautuva, on Business Mill oikea neuvoja. (LAB 2023.)  Lappeenrannan Wirma-yrityspalvelut osaavat parhaiten auttaa yrittäjiä, joiden liiketoiminta on paikallista Lappeenrannassa, ja Imatran seudun kehitysyhtiö Kehy puolestaan auttaa yrityksiä ja yrittäjiä Imatran seudulla.

LAB-ammattikorkeakoululla on erilainen asema yritysten muutoskyvykkyyden vahvistajana kuin muilla alueen toimijoilla. Tulevaisuustietoisuus ja laaja asiantuntijoiden joukko mahdollistavat LABin ja Business Millin rohkean uudistamisotteen. Maakunnassamme tarvitaan rohkeita tekoja tulevaisuuden elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Yrityksiä tulee kannustaa uusille markkina- ja toimialoille. Sillä selvää on, ettei alueen yritysympäristö tule olemaan helppo seuraavinakaan vuosina, vaikka kaikki maailmassa meneillään olevat kriisit ratkeaisivat huomenna.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritysyhteistyö sekä yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

LAB. 2023. Business Mill. Viitattu 27.9.2023. Saatavissa https://www.businessmill.fi/