Kuvittaminen osana TKI-viestintää

Kuvittaminen on merkittävä osa tutkimus- ja kehittämishankkeiden (TKI) viestintää. Työharjoittelu LAB-ammattikorkeakoulun TKI-viestinnän parissa avasi mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle. Harjoittelu mahdollisti käytännönläheisellä tavalla ymmärtämään paremmin asiakasnäkökulmaa ja kuvituksen kohdeyleisöä sekä opetti samalla vektorigrafiikkaohjelman käyttöä. 

Uusia työkaluja kuvituksen rakentamiseen 

Laajin harjoittelun aikana toteutettu kuvitusprojekti oli kuvituksien suunnittelu ja tuottaminen CECI-kiertotaloushankkeelle. Projektille tarvittiin ensisijaisesti ns. masterkuvitus, jonka pohjalta voitiin tehdä erilaisia vuodenaikavariaatioita. Lisäksi projektille tarvittiin ko. kuvitukseen pohjautuvia some- ja nettisivukuvituskuvia, ikoneita sekä uutiskirjeen ulkoasu.  Vuodenaikakuvituksissa pyrittiin tuomaan esiin eri kausien vaihtelut niin, että ne toimivat ja ovat ymmärrettävissä myös projektin eurooppalaisilla yhteistyökumppaneilla.  

Kuva 1. CECIn kuvituksen vuodenaikavariaatiot ; kesä, talvi, kevät ja syksy/loppukesä. (kuva: Petra Oravakangas, Oona Rouhiainen)

CECIn kuvituksen lisäksi muut kuvitusprojektit harjoittelun aikana olivat monipuolisia. Kuvituksia tuotettiin mm. CEL4ITM, Kotoa kotiin ja Osallisuuskortteli -projekteille. Näissä projekteissa yhdistettiin monipuolisesti sekä käsin piirrettyä ääriviivaa että Illustratoria ja Photoshopia (kuva 2.). Toisinaan kuvituksia hiottiin pitkään ja kokeiltiin erilaisia tekniikoita, jotta löydettiin asiakkaan kanssa yhteinen visuaalinen linja. Osallisuuskortteli- sekä CEL4ITM-projektin kuvituksissa pääosaan jäivät käsin piirretyt lopputulokset, kun taas Kotoa kotiin -hankkeen naishahmot oli siloteltua vektorigrafiikkaa. 

Kuva, joka sisältää kohteen piirtäminen

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 2. Osallisuuskorttelin kuvitus tehtiin ensin tussilla ja väritettiin Photoshopilla (kuva: Petra Oravakangas)

Harjoittelu sisälsi monipuolisia kuvitustöitä eri projekteille, opettavaisia asiakaskohtaamisia ja -kontakteja sekä toi täytettä portfolioon. Kullan arvoista oli oppia ymmärtämään sekä kuvituksen kohdeyleisöä että asiakkaan tarpeita. Tukipalveluiden TKI-viestintäosiossa päästiin käsiksi perinteisempään mainostoimistotyöhön, kun taas LABin viestinnän tiimissä kuvittajaharjoittelija pääsi kokemaan pintaraapaisun korkeakoulun opiskelijaviestinnästä ja -markkinoinnista. Harjoittelu opetti erilaisia ohjelmistoja ja työkaluja – sekä erityisesti tärkeimpänä, digitaalista kuvitusta.  

Kirjoittajat 

LAB-ammattikorkeakoulun graafisen suunnittelun opiskelija Petra Oravakangas toimi harjoittelijana LABin projektipalveluissa sekä viestinnässä. 

Opiskelijan ohjaajana toimi Oona Rouhiainen, joka työskentelee informaatiomuotoilijana LAB-ammattikorkeakoulun TKI-projekteissa.  

Linkit

Linkki 1. Interreg Europe. 2020. Project Summary. CECI. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/ceci/ 

Linkki 2. CEL4ITM. 2020. CEL4ITM – Continuous e-learning for Innovation in Tourism Management. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa: https://www.cel4itm.eu/ 

Linkki 3. LAB. 2020. Kotoa kotiin. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa:  https://lab.fi/fi/projekti/kotoa-kotiin 

Linkki 4. LAB. 2020. Osallisuuskortteli – Työvaltainen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt tulevaisuuden soteosaajien työelämään siirtymisen edistäjinä. [Viitattu 11.6.2020]. Saatavissa:  https://lab.fi/fi/projekti/osallisuuskortteli 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *