Polkupyörät osana kiertotalouden liiketoimintaa

KESTI – Kestävä Kierros -hankkeessa selvitetään kiertotalouden toimintaedellytyksiä Lahden seudulla käyttäen esimerkkinä ideaa kiertotaloustavaratalon perustamisesta. Hankkeen puitteissa tämän blogikirjoituksen kirjoittajan tekemässä opinnäytetyössä vertaillaan Suomessa ja Pohjoismaissa toimivia ja erityisesti yrittäjävetoisia kiertotalouskauppakeskuksia. KESTI-hankkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on saada aikaan Lahden seudulle kierto- ja jakamistalouteen perustuvaa liiketoimintaa, joka myös lisäisi alueen työllisyyttä. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan käytettyihin polkupyöriin liittyvää kiertotalouden toimintaa ja sen mahdollista työllistävää vaikutusta.

Kuva 1. Koronapandemia on lisännyt pyöräilyn suosiota ja polkupyörien kysyntää. (Selin 2019)

Käytettyjen polkupyörien ja osien korjausta ja myyntiä

Yksi aiemmin mainitussa opinnäytetyössä tutkituista kiertotalouskauppakeskuksista on norjalaisen Hamarin kaupungin liepeillä sijaitseva Resirkula. Resirkulaan avattiin joulukuussa 2020 käytettyjä urheiluvälineitä ja muita vapaa-ajan tarvikkeita myyvä ja korjaava Resport og Fritid -myymälä. Myymälässä keskitytään sesonkeihin: talvisin myydään muun muassa suksia ja luistimia ja keväällä taas polkupyöriä ja vaellustarvikkeita. Tämän vuoden maaliskuussa liikkeeseen avattiin pyöräpaja polkupyörien korjausta ja huoltoa varten. Pyörien korjaamiseen käytetään sekä käytettyjä että uusia osia. (Bakken 2021.)

Polkupyörät ovat myös perinteisempien kierrätyskeskuksien vakiomateriaalia. Esimerkiksi lahtelaisessa Kierrätyskeskus Patinassa myydään sekä huollettuja että huoltamattomia polkupyöriä. Patina on ilmeisesti Lahdessa ainoa paikka, jossa myydään myös käytettyjä pyörien osia. Tosin suurin osa käyttökelpoisista osista vaihdetaan korjattavaan ja myyntiin päätyvään pyörään. (Paronen 2019, A13.)

Kuva 2. Lahdessa sijaitsevassa Kierrätyskeskus Patinassa myydään erikuntoisia polkupyöriä. Kuvassa taka-alalla olevassa huoneessa myydään käytettyjä pyörien varaosia. (Kuva: Mira Rissanen)

Koronapandemian takia polkupyörien osista on tällä hetkellä valtava pula. Polkupyörien kysyntä on kasvanut voimakkaasti maailmanlaajuisesti, mutta samaan aikaan koronavirus on vaikuttanut tehtaiden toimintaan ja tuotteiden toimituksiin. Varaosapula voi hankaloittaa myös pyörien kunnostamista, jos pyörähuolloilla ei ole osia varastossa. Toisaalta uusien pyörien ja niiden osien saatavuuteen vaikuttava tilanne voi kasvattaa käytettyjen tuotteiden kysyntää. (Kerkelä 2021, A21.)

Koulutuspolku polkupyörämekaanikoksi

Myös osaavista polkupyörämekaanikoista on pulaa. Tämän puutteen paikkaamiseksi Hämeenlinnan Ammattiopisto Tavastia ja Parolan Pyörähuolto toteuttivat vuonna 2019 polkupyörämekaanikon osatutkinnon koulutuskokeilun, joka oli osa Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaan kuuluvaa Bike Lab -hanketta. (Kestävä kaupunki 2019; Niskanen 2019.) Pilotista muodostui pysyvä koulutus, johon voi edelleen jatkuvasti hakeutua. Se on myös hyväksytty työvoimapoliittinen koulutus. (Motiva Oy 2020.)

Kirjoittaja Mira Rissanen (YTM) työskentelee projektityöntekijänä LAB-ammattikorkeakoulussa KESTI – Kestävä kierros -projektissa ja tekee myös liiketalouden opinnäytetyönsä kyseisessä projektissa.

Lähteet

Bakken, F. M. 2021. Fra TV-suksess til gjenbrukssuksess for Vidar. Hamar Dagblad. [Viitattu 22.3.2021]. Saatavissa: https://www.hamar-dagblad.no/fra-tv-suksess-til-gjenbrukssuksess-for-vidar/s/5-80-77726

Kerkelä, L. 2021. Pandemia sekoitti pyöräalan. Helsingin Sanomat lauantaina 20.3.2021, A21

Kestävä kaupunki. 2019. Bike Lab Hämeenlinna kehittää työllisyyspolkua harrastuksesta ammattiosaamiseen. [Viitattu 30.3.2021]. Saatavissa: https://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/TEOT/Bike_Lab_Hameenlinna_kehittaa_tyollisyys(53468)

Motiva Oy. 2020. Sosiaalista kestävyyttä edistävien kokeilujen tulosjuhla 29.9.2020. [Viitattu 30.3.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=YSRe1a0BHoU

Niskanen, A.-M. 2019. Ammattiopisto Tavastiassa voi opiskella polkupyörämekaanikoksi. Yle Uutiset. [Viitattu 22.3.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11067415

Paronen, R. 2019. Satojen polkupyörien markkinat. Etelä-Suomen Sanomat 28.8.2019, A13

Linkit

Linkki 1: LAB. 2021. KESTI – Kestävä kierros. [Viitattu 29.3.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/kesti-kestava-kierros 

Linkki 2: Kierrätyskeskus Patina. 2021. Etusivu. [Viitattu 29.3.2021]. Saatavissa: https://www.kierratyskeskuspatina.fi/

Kuvat

Selin, P. 2019. Opu2EA9aBa4. Unsplash. [Viitattu 23.4.2021]. Saatavissa: https://unsplash.com/photos/Opu2EA9aBa4