Tiedekonferenssit Lahdessa: haasteita ja mahdollisuuksia

Kansainvälisten tiedekonferenssien järjestäminen Lahdessa on ainutlaatuinen mahdollisuus, mutta samalla se kohtaa monia haasteita. Tutkijat ja järjestäjät ovat ponnistelleet tunnistaakseen niin menestyksen avaimet kuin kompastuskivetkin. Tässä blogissa tarkastelemme Lahden konferenssien erityispiirteitä sekä kohtaamia ongelmia ja mahdollisuuksia.

[Alt-teksti: suuri lasiseinäinen rakennus iltavalaistuksessa.]
Kuva 1. Lahden Sibeliustalo on tunnettu kongressipaikka. (Kuva: Lahden kaupungin kuvapankki)

Kansainvälisten tiedekonferenssien järjestäminen Lahdessa on haasteellista. Haasteisiin kuuluvat muun muassa kongressitoimiston puute ja tiedonpuute konferenssijärjestäjillä. Isoimpia fyysisiä ongelmia aiheuttavat logistiset haasteet, kuten välimatkat majoituksen ja konferenssitilan välillä, sekä hotellikapasiteetin riittävyys suurille konferensseille. Näiden haasteiden ratkaiseminen vaatii innovatiivisia lähestymistapoja ja tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.  Iso kynnys liittyy myös pelkoon lähteä järjestämään tiedekonferensseja, kun tietoa ja taitoa ei koeta olevan tarpeeksi. (Rosti 2024.)

Toisaalta Lahden vahvuuksiin kuuluvat ympäristöystävälliset käytännöt, suuri koulutusalavalikoima, monipuoliset oheisohjelmamahdollisuudet, kaunis luonto ja helppo saavutettavuus kansainvälisesti. (Visit Lahti 2024.) Lisäksi on tärkeää huomioida paikallisen osaamisen hyödyntäminen myös opiskelijoiden avulla.

Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa ja monipuolinen oheisohjelma voivat edistää konferenssien houkuttelevuutta ja osallistujakokemusta Lahdessa. Lahdessa on paljon hyvää osaamista, monipuolisia tapahtumapaikkoja ja alan yrityksiä, joille kansainväliset tiedekonferenssit toisivat monenlaisia hyötyjä. (Lahti 2024.)

[Alt-teksti: Lahden kaupungin maisemaa, radiomasto, urheilukenttä, kerrostaloja ja kaukana järvenselkä ja metsää.]
Kuva 2. Lahden näkymiä talvella. (Kuva: Lahden kaupungin kuvapankki)

Tuki on tervetullut koko matkan ajan

Konferenssijärjestäjien tukemiseksi tarvitaan selkeää tiedonjakoa yritysten ja koulujen välillä, yhteyshenkilöitä avustamaan järjestäjiä sekä resursseja käytännön järjestelyihin. Konferenssijärjestäjiä voidaan tukea tarjoamalla käytännön apua ja ohjausta, kuten yhteyshenkilö, opaskirja Lahdessa järjestettäviä konferensseja varten sekä erilaisia infotilaisuuksia. (Rosti 2024.)

Kouluihin tarvitaan tukihenkilöitä, jotka voivat auttaa konferenssiasioissa. Konferenssijärjestäjille suunnatut tapahtumat, joissa kerrotaan Lahden mahdollisuuksista, olisivat myös hyödyllisiä. Tärkeää on markkinoida Lahtea konferenssikohteena ja tarjota selkeitä sekä helppokäyttöisiä palveluita ja tukipalveluita. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että konferenssijärjestäjät tietävät, mistä apua ja tukea voi saada. (Rosti 2024.)

Luomalla Lahteen konferenssitoimisto, josta konferenssijärjestäjät saavat apua, haettaisiin Lahteen enemmän kansainvälisiä tiedekonferensseja. Tämä tekisi hyvää koko alueen taloudelle ja yritykselle. Olisi tärkeää nostaa Suomen näkyvyyttä kansainvälisesti.

Kirjoittajat

Jenni Rosti valmistuu matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan restonomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta keväällä 2024.

Johanna Heinonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja TKI-asiantuntijana. Erityisesti matkailun monimuotoinen kehittäminen, digitaalinen viestintä ja asiakaskokemus ovat hänen sydäntään lähellä. Tapahtumia hän on järjestänyt Asuntomessuista Viking Linen laivachartraukseen entisessä elämässään.

Lähteet

Lahti. 2024. Ympäristöopas tapahtumille. Lahden kaupungin verkkosivut. Viitattu 6.3.2024. Saatavissa https://www.lahti.fi/tiedos-tot/tapahtumien-ymparistoopas/

Rosti, J. 2024. Kansainvälisten tiedekonferenssien järjestäminen Lahdessa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202404025528

Visit Lahti. 2024. Myyntipalvelu. Viitattu 18.1.2024. Saatavissa https://visitlahti.fi/etusivu/am-mattilaiset/myyntipalvelu/