TKI-yhteistyön askelkuviot kuntoon

Kuinka yhdistää pk-yrityksen kehittämistarpeet ja oppilaitosten tarjoama käytännönläheinen tuki – siinä monille tuttu tuhannen taalan kysymys. Yrittäjän arki on kiireistä ja tukea saatavilla vaihtelevasti. Päijät-Hämeen Yrittäjät ja LAB-ammattikorkeakoulu esittivät yhdessä alueen toimijoille marraskuussa TKI-tanssiinkutsun, jotta yhdessä tekeminen olisi tulevaisuudessa helpompaa. Myös Kehitä tietojohtamista kokeilemalla -hankeväki kiillotti tanssikenkänsä ja toi ketterät kokeilunsa tarjolle tietojohtamisesta kiinnostuneiden yrityksien tueksi. Ohessa nostoja tilaisuuden annista.

Päijät-Hämeessä on pk-yrityksille tarjolla varsin monipuolisia palveluita, sillä alueella toimii useita oppilaitoksia ja kehittäjäorganisaatioita. Tukea löytyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin ja yrityksen elinvaiheisiin linkittyen aina toiminnan aloittamisen helpottamisesta vaativien innovaatioprosessien läpiviemiseen. LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa monialaisesti soveltavaa ja käytännönläheistä kehittämistä, jossa tutkimuksen teoreettiset mallit muunnetaan arjen ratkaisuiksi.

Kyseessä on vuorovaikutteinen prosessi, joka haastaa niin yrityksiä kuin kehittäjiä. LABin liiketoimintayksiön yksikönjohtaja Nora Ahtola korostaa innovaation merkitystä. LAB tahtoo päästä vuoropuheluun innovaatioista vastatakseen yritysten tarpeisiin niin koulutuksella kuin TKI-työlläkin (Ahtola 2023). Hankeyhteistyössä tätä vuoropuhelua käydään arjessa niin osallistujayritysten ja LABin kuin kehittämisen teemoista muutoin kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Kuva 1. Kutsu TKI-tanssiin: tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluista ilo irti -tapahtuma keräsi LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle yrittäjiä ja kehittämistoimijoita etsimään yhteisiä askelmerkkejä. (Kuva: Daria Benabad ja Kaisu Isomäki)

Yrittäjän katse on konkretiassa

Tilaisuuden osallistujayrittäjät olivat erityisen kiinnostuneita hanketoiminnan käytännöistä, osallistumisvaatimuksista sekä kustannusvaikutuksista. Julkisrahoitteiset hankkeet ovat usein osallistujayrityksille – esim. pk-yrityksille – maksuttomia tai edullisia, mutta myös yrityskohtaisesti räätälöityjä maksullisia palveluita on tarjolla.

Räätälöidympien kehittämistoimien rahoittamiseksi kannattaa tutustua esimerkiksi Hämeen ELY-keskuksen palveluihin sekä erilaisiin yrityksille suunnattuihin verovähennysoikeuksiin. Hankkeiden toteutustavat puolestaan vaihtelevat verkkopainotteisesta toiminnasta kasvokkain esim. työpajoissa toteutettavaan kehittämiseen tai näiden yhdistelmiin. Myös kohderyhmät, esim. toimiala- tai kokorajaukset vaihtelevat. Hanketoiminnan lisäksi käytännönläheistä tukea tarjoavat myös opiskelijavetoiset toimintatavat kuten työharjoittelu ja opinnäytetyöyhteistyö.

Datan hyödyntäminen ketterissä kokeiluissa

Data ja sen hyödyntäminen kiinnostavat ymmärrettävästi monia yrittäjiä, sillä tietoyhteiskuntamme datavyöry koskettaa vahvasti myös pk-yrityksiä. Tietoa kerätään yhä enemmän ja mitä moninaisemmista järjestelmistä, mutta sen hyödyntäminen on vielä monin paikoin vajavaista. Tietojohtamisen kenttä onkin hyvin laaja, mutta liikkeelle pääsee esimerkiksi tutustumalla Tietojohtamisen taloon, jossa kuvataan aihetta organisaatiotason näkökulmasta sen erilaisiin rakennusmateriaaleihin paneutuen (Kosonen 2022).

Yksi käytännön esimerkki parhaillaan Päijät-Hämeessä toimivista eri alojen pk-yrityksille suunnatuista kehittämishankkeista on EAKR-hanke Kehitä tietojohtamista kokeilemalla (LAB 2023). Siinä otetaan yrityksen datavarainnot vahvemmin haltuun ja hyötykäyttöön toteuttamalla yhteistyössä konkreettinen, ketterän tietojohtamisen kokeilu. Kokeilujen pohjalta rakennetaan lisäksi malli, jonka pohjalta omia kokeilujaan voi kehittää hankkeen päätyttyäkin.

Kirjoittaja

Annukka Heinonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Kehitä tietojohtamista kokeilemalla -hankkeessa (LAB 2023) projektipäällikkönä.  

Lähteet

Ahtola, N. 2023. Esitys. Kutsu TKI-tanssiin: tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluista ilo irti -tapahtuma. LAB-ammattikorkeakoulu. 16.11.2023.

Kosonen, M. 2022. Tietojohtamisen talo tiivistää tarvittavan. Tietoasiantuntija 5, 6–8. Viitattu 12.11.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/789627/RT_Tietojohtamisen_talo_tiivistaa_tarvittavan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LAB. 2023. Kehitä tietojohtamista kokeilemalla. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kehita-tietojohtamista-kokeilemalla