Toiveena kaikille avoin ja esteetön maailma

Luonto kaikille -hankkeessa järjestettiin Esteettömät luontomatkailupalvelut näkyviksi -työpajasarja esteettömiä luontomatkailupalveluja tarjoaville yrittäjille verkossa. Tavoitteena oli löytää käytännönläheisiä keinoja asiakkaiden tavoittamiseen ja verkostoitumiseen.   

Yrittäjille annettiin toukokuun työpajassa pieni välitehtävä. Tehtävänä oli kehittää omaa esteetöntä palvelua kesän 2020 aikana. Kehittämistyön tulokset käytiin keskustellen läpi syyskuun lopun työpajassa. 

Työpajojen vetäjänä toimi sähköpyörätuolilla liikkuva esteettömän matkailun asiantuntija ja Palmuasema-blogin perustaja Sanna Kalmari. Ensimmäisessä työpajassa Sanna totesi uskovansa kaikille avoimeen maailmaan aina enemmän ja enemmän.   

Seuraavana kerrotaan muutamista Sanna Kalmarin esiin nostamista tärkeistä seikoista sekä siitä, miten välitehtävä ja ajatus kaikille avoimesta ja esteettömästä maailmasta eteni mukana olleiden yrittäjien toimesta.  

Esteettömyydestä ei voida tinkiä 

Esteettömiä palveluita tarvitsevat haluavat ensisijaisesti kokea matkoillaan ja retkillään elämyksiä, kuten kaikki muutkin. Palveluita tarvitsevien kirjo on suuri: toiminta- ja liikuntarajoitteiset, näkö- ja kuulovammaiset, kehitysvammaiset, lapsiperheet, ikääntyvät, väliaikaisesti toimintakykynsä menettäneet. 

Tärkeää onkin huomioida, että esteettömiä palveluita tarvitseva henkilö voi tuoda suuren joukon muita mukanaan. Yritys voi menettää monta asiakasta, jos kohteessa ei pääse esimerkiksi kulkemaan esteettömästi pyörätuolilla tai jos esteettömistä palveluista ei ole saatavilla mitään tietoa yrityksen verkkosivuilla. Esteettömyys on matkaa suunniteltaessa yksi kriteeri muiden joukossa, mutta yleensä ainoa, josta ei voida tinkiä.  

Kuva 1: Esteettömyys on tärkeä kriteeri palvelun ja kohteen valinnassa (Kuva: Anemone Aaltonen)

Viestintä luo mielikuvia ja herättää kiinnostuksen 

Markkinoinnilla ja viestinnällä pyritään saamaan huomiota, tekemään palvelu tunnetuksi sekä luomaan positiivisia mielikuvia. Tavoitteena on synnyttää ostohalu, joka johtaa tarkempaan tiedonhakuun sekä edelleen ostopäätökseen ja -toimintaan. Jos tietoa esteettömistä matkailupalveluista ei ole saatavissa niin mielikuvia ei pääse edes syntymään.   

Tieto tulee olla helposti saavutettavissa. Esteettömyydestä on hyvä kertoa heti verkkosivujen etusivulla. Verkkosivuilta tulee löytyä selkeät ja tarkat kuvaukset kohteesta ja palvelusta sekä hintatasosta. Kuvat ja videot, joissa esiintyy erilaisin toimintakyvyin olevia ja eri-ikäisiä ihmisiä, antavat paljon tietoa. Kattavan tiedon ja kuvien avulla henkilö voi omatoimisesti tehdä päätöksen siitä, soveltuuko kohde tai palvelu hänelle.  

Kuva 2: Kuvassa esiintyvät ihmiset kertovat palvelun soveltuvuudesta (Kuva: Anemone Aaltonen)

Välitehtävä tuotti tulosta  

Syyskuun työpajassa saimme iloksemme kuulla, että toukokuun tapaamisessa saatuja oppeja oli viety käytäntöön ja että yrittäjät olivat välitehtävänsä tehneet. Esteettömät palvelut löytyvät esimerkiksi heti verkkosivujen etusivulta, verkkoon on lisätty tietoa esteettömistä palveluista sekä vammaisjärjestön kanssa on verkostoiduttu.  

Yksi yrittäjä oli suunnitellut näkövammaisille melontaretken ja toisella esteettömyys oli tullut vahvasti mukaan yrityksen strategiaan ja arvoihin: esteettömyyttä pidetään yhtenä prioriteettina suunnittelusta alkaen.  

Kun yritykset rupeavat ottamaan tämän suuntaisia askelia entistä enemmän, niin toive kaikille avoimesta maailmasta voi olla tulevaisuudessa saavutettavissa.  

Kirjoittaja

TKI-asiantuntija Niina Ihalainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Luonto kaikille -hankkeessa projektipäällikkönä. 

Linkit 

LAB. 2020. Luonto kaikille -hanke. [Viitattu 2.11.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/LUKA  

Palmuasema. 2020. Esteetön matka by Sanna Kalmari. [Viitattu 2.11.2020]. Saatavissa: https://www.palmuasema.fi/  

Kuvalähteet 

KUVA 1 ja KUVA 2 

Aaltonen, A. 2019. LAB-ammattikorkeakoulu. Luonto kaikille -hanke.  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *