Poikkeusolot muuttivat harjoittelun

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelut keskeytyivät maaliskuussa 2020 hetkellisesti koronaepidemian seurauksena Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote). Tämä muutti monen opiskelijan osalta kevään suunnitelmia muutaman päivän varoitusajalla, ja toi opiskelijoiden harjoittelujen toteuttamiseen haasteita sekä uusia ja erilaisia käytänteitä. Käytännön harjoittelu keskeytyi viikon 12 lopussa noin 13 opiskelijaryhmältä (LAB-ammattikorkeakoulu 2020a). Tammikuussa opintonsa aloittaneilla sairaanhoitajamonimuoto-opiskelijoilta keskeytyi ensimmäinen, orientoiva harjoittelu. Käytännön harjoittelut ovat merkittävä osa opintoja ja tämä sairaanhoitajamonimuotoryhmä on harjoittelussa erilaisissa paikoissa opintojensa aikana, ja suorittaa harjoitteluissa ja koululla tehtävissä simulaatioissa yhteensä 75 opintopistettä (LAB-ammattikorkeakoulu 2020b).  

Kaikki muuttui viikossa  

Sairaanhoitajamonimuotoryhmän ensimmäinen työharjoittelu oli juuri alkanut maaliskuussa, kun kahden päivän jälkeen hallitukselta tuli linjaus, joka koski vierailukieltoa hoitolaitoksissa. Tilanteen etenemisestä oli epätietoisuutta, mutta harjoittelussa edettiin päivä kerrallaan hyvässä ohjauksessa. Ensimmäisen harjoitteluviikon jälkeen tuli kuitenkin tieto, että harjoittelu tulee keskeyttää. Mielessä oli hämmennystä ja epävarmuutta, mutta myös tunne, että harjoittelussa oli päästy hyvään alkuun.  

Uusi alku  

Olimme tilanteessa, jossa seurattiin päivä kerrallaan virustilanteen kehittymistä Etelä-Karjalassa sekä eri terveydenhuollon yksiköiden reagointia tilanteeseen. Opintojen eteneminen ja seuraava lähestyvä harjoittelu olivat kuitenkin jo mielessä, joten pikkuhiljaa uskaltauduttiin ottamaan koulun puolelta yhteyttä alueen yksityisiin toimijoihin. Noin viikon päästä harjoittelun keskeytymisestä alkoi olla uusi suunnitelma valmiina. Tämä johti siihen, että nämä monimuotoryhmän opiskelijat suorittivat lopulta harjoittelun kahdessa eri harjoittelupaikassa.  

Uuden yksikön toimintamallien lisäksi opiskelijoiden tuli perehtyä koronavirusvarotoimiin kyseisessä yksikössä, joihin kuuluivat muun muassa kuumeen mittaaminen työvuoron alkaessa sekä kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö koko työvuoron ajan. Positiivista tässä tilanteessa oli se, että harjoittelun päästiin ja opiskelijat saivat tutustua kahteen eri hoivayksikköön yhden sijasta. Tästä kertyi opiskelijoille monipuolista kokemusta niin erilaisista hoitopaikoista, hoitokäytänteistä kuin eri toimintamalleista. 

Kuva 1. opiskelijat harjoittelussa Attendo Vuokselassa. Kuva: Pauliina Tamminen

Syksyllä opinnot jatkuivat suunnitellusti   

Syksyllä elokuussa sisätautiharjoittelun alkaessa oltiin jo keväästä oppineita, kun koronatilanne sekä sen tuomat käytänteet olivat jo tutumpia. Eksoten alueella harjoittelut jatkuivat normaalisti syksyllä 2020 ja sairaanhoitajamonimuotoryhmä jatkoi suunnitellusti käytännön harjoittelua sisätautien harjoittelussa. 

Kirjoittajat

Pauliina Tamminen on sairaanhoitajaopiskelija, LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella. 

Tarja-Leena Tiihonen on sairaanhoitajaopiskelija, LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella. 

Miia Tyrisevä-Ryösö toimii tuntiopettajana Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet 

LAB-ammattikorkeakoulu 2020a. Harjoittelun kenttälistat, hoitotyön koulutus, Lappeenrannan kampus. 

LAB-ammattikorkeakoulu 2020b. Opetussuunnitelma, sairaanhoitajakoulutus (SHK20M).  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *