Verkko-opintojakson suunnittelusta toteutukseen

Juomojan oppimistuloksia selvittävässä tutkimuksessa Kriittinen katsaus aikuisopiskelijoiden verkko-opiskelun oppimistuloksia selittäviin tekijöihin mielekkäät oppimateriaalit ja merkityksellisiksi koetut tehtävät tehostavat oppimista. Metakognitiiviset taidot edistävät oppimista ja niitä voidaan käyttää oman opiskelun ja oppimisen säätelyssä. Ohjaus, sopivat oppimistehtävät ja oppimisstrategiat tukevat itsesäätelyä. Verkkoympäristön täytyy toimia pedagogisten ratkaisujen tukena. (Juomoja 2018, 150.) 

Kuva 1. Suunnittelu on tärkeä osa opintojakson rakentamista. Kuva: Pixabay / CC0

Vauhdilla suunnittelemaan 

IoT-osaamisloikka-projektissa saimme Markku Levasen kanssa koronatilanteen vauhdittamana suunnitella viiden opintopisteen opintojakson nimellä ”IoT-perusteita eri toimialoilla”. Ensimmäinen tehtävä oli luoda osaamisperusteiset oppimistavoitteet opintojaksolle. Ideoitiin opintojakson rakennetta eli minkälaisia erilaisia elementtejä opintojakson pitäisi Moodlessa sisältää, että se tukisi mahdollisimman hyvin oppimista. Päädyttiin monipuoliseen opintojaksoon, joka sisälsi online-luentoja, jotka tallennettiin, PowerPointilla etukäteen äänitettyjä luentoja, videoita, podcasteja, webinaareja, artikkeleita, blogeja ja kurssikirjan. Lisäksi otettiin käyttöön Moodlen h5p-interaktiiviset työkalut sekä IoT-online-klinikat, joita järjestettiin alussa kerran viikossa ja opintojakson edetessä parin kolmen viikon välein. Opintojakso sisälsi viisi monivalinta-verkkotenttiä, joissa oli automaattinen arviointi sekä kolme arvioitavaa harjoitustyötä. 

Opintojakson toteuttaminen kesäopinnoissa 

Noin 200:sta opintojaksolle ilmoittautuneesta opintojakson aloitti 146 opiskelijaa. Mukana oli LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, avoimen ammattikorkeakoulun kautta tulleita sekä CampusOnlinen kautta tulleita muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Opiskelijat suorittivat opintojaksoa omassa tahdissaan. Kesäkuun loppuun mennessä opintojakson suorittaneita oli yhdeksän, heinäkuun loppuun 23, elokuun loppuun 89 ja kahden viikon jatkoajan jälkeen yhteensä 115. 

Tenttejä ja tehtäviä tehtiin tasaisesti koko kesän ajan. Online-luennoilla oli mukana 30–60 opiskelijaa per luento. Yhdellä online-luennolla vierailevat luennoitsijat teollisuudesta toivat mukanaan tuoretta tietoa ja käytännön esimerkkejä teollisuuden IoT-ratkaisuista ja teknologioista.  IoT-online-klinikoihin osallistui 2–10 opiskelijaa per klinikka. Vaikka osallistujamäärä jäi pieneksi, opiskelijat antoivat hyvää palautetta saamastaan tuesta harjoitustöihin ja vastauksista käytännön kysymyksiin. 

Kuva 2. Itsenäinen työskentely verkko-opintojaksolla. Kuva: Pixabay / CC0

Palautetta opintojaksosta 

Opiskelijat antoivat palautetta Moodlen opintojaksopalaute-työkalulla. Palautteen antamisesta muistuteltiin opiskelijoita useaan kertaan ja palautetta antoi 75 opiskelijaa. Opiskelijat arvioivat opintojakson sisällöt ajantasaisiksi ja kattaviksi arvosanalla 4,8 (asteikko 1-5). Opiskelijoiden mielestä opintojakson oppimisympäristö tuki oppimista, arvosana 4,7 (asteikko 1-5) ja opetus ja ohjaus tuki oppimista, arvosana 4,6 (asteikko 1-5). Palaute yllätti positiivisesti, vaikka opintojakson suunnitteluun ja toteutukseen olikin panostettu ja oli yritetty huomioida eri aloilta tulevat opiskelijat. 

Kuva 3. Moodlen opintojaksopalautteet LABin Moodlesta.

Panosta suunnitteluun 

Verkko-opintojakson suunnitteluun ja sisältöön kannattaa panostaa. Hyvä ohjeistus vähentää opiskelijoiden kysymyksiä ja lisää tyytyväisyyttä. Opiskelijat oppivat eri tavalla, joten opintojaksoon kannattaa ottaa mukaan videoita, artikkeleita ja podcasteja luentojen ja tehtävien lisäksi. Interaktiivisuuteen ja opiskelijoiden ohjaukseen eri tavoin kannattaa kiinnittää huomiota.  

Kirjoittaja

Eija Lantta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa IoT-osaamisloikka-hankkeessa asiantuntijana ja Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa projektipäällikkönä.  

Lähteet 

Juomoja, M. 2018. Kriittinen katsaus aikuisopiskelijoiden verkko-opiskelun oppimistuloksia selittäviin tekijöihin. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, koulutusteknologia. Jyväskylä. [Viitattu 29.9.2020]. Saatavissa: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60766/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201812205289.pdf  

Linkit 

LAB. 2020. IoT-osaamisloikka. [Viitattu 29.9.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/iot-osaamisloikka   

Kuvat 

Kuva 1. Pixabay. 2020. [Viitattu 29.9.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/verkkokurssi-green-screen-verkossa-5249512/   

Kuva 2. Pixabay. 2020. [Viitattu 29.9.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/verkkokurssi-green-screen-verkossa-5249512/   

Kuva 3. LAB Moodle. 2020. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *