Asiakaslähtöinen ympäristövastuu – palvelu- ja tuotekehitystä kestävästi

Ilmastokriisin realiteettien tullessa yhä selvemmiksi ympäristövastuullisuus on entistä tärkeämpi arvo ostopäätösten taustalla. Silti ero arvojen ja todellisen toiminnan välillä on näkyvissä. Asiakaslähtöinen ympäristövastuullisuus on nousemassakilpailueduksi asiakkaiden odottaessa tuotteilta ja palveluilta tukea vastuullisempaan kuluttamiseen. Oman lähtötilanteen ja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden tunnistaminen auttaa yrityksiä ennakoimaan omia kehittämistarpeitaan ja erottumaan kilpailijoista positiivisessa valossa. Silloin, kun muut vasta reagoivat asiakkaiden toiveisiin, ennakoineet yritykset voivat heti hyödyntää kuluttajien arvojen muutosta liiketoiminnassaan.

Kuva 1. Vastuullisen liiketoiminnan tasapainottelua. (Parradee 2022)

Täydennyskoulutuksella lisäpontta kilpailukykyyn

Elokuussa 2022 käynnistynyt VPKE ‒ Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi -hankkeessa (LAB 2022a) kehitetään yritysten kykyä tunnistaa nykytilanteensa ja ennakoida kehitystarpeita asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden osalta. Nykytilanteen tunnistaminen ja ennakointi ovat tärkeitä, koska siten yritys voi vastata nopeasti asiakkaiden ajankohtaisiin tarpeisiin.

Yritysten tarpeet vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen osaamisen lisäämisestä selvitetään ja niitä verrataan kokemuksiin, joita on saatu sisarhankkeessa Päijät-Hämeen Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK (LAB 2022b). Alkukartoituksen tietoja hyödyntäen kehitetään Massive Open Online Course -pohjainen koulutus yrityksistä kootun vertaisoppimisen ryhmän kanssa. Tämä lähtötilanteen selvittävä itsenäinen kokonaisuus tukee sisarhankkeessa luotavaa täydennyskoulutusta, jossa kehitetään yritysten kilpailukykyä hyödyntämällä asiakaslähtöistä ympäristöosaamista.

Ajankohtaista tietoa Päijät-Hämeestä

VPKE-hankkeen toimenpiteissä päästään hyödyntämään tuoretta tutkimustietoa, jota on saatu VPK-sisarhankkeessa. Keväällä 2022 VPK suoritti haastattelututkimuksen, johon osallistui 17 yrityksen edustajaa usealta eri toimialalta. Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä oli haasteita oman ympäristövastuullisuuden tilanteen tunnistamisessa ja siinä, että alkutuotannon tai materiaalien alkuperästä, vastuullisuudesta ja hiilijalanjäljestä on vaikeaa tai jopa täysin mahdotonta saada luotettavaa tietoa. Nämä ja muut VPK:n ajankohtaiset löydökset auttavat suuntaamaan VPKE:ssa luotavaa alkukartoitusta ja työpajoja yritysten tarpeita vastaaviksi.

Samastuttavat esimerkit kannustavat

Suomessa on monia uraauurtavia yrityksiä ympäristövastuullisuuden saralla. Samaistutavien esimerkkien avulla moni pienikin yritys on kehittänyt toimintaansa omista lähtökohdistaan. VPKE-hankkeessa yrityksille on tarjolla vertaistukea asiakaslähtöiseen ympäristövastuullisuuden kehittämiseen.

Muutos on helpompi ja mukavampi tehdä yhdessä. Tämän syksyn ja tulevan talven aikana eteläkarjalaisille yrityksille on tarjolla ajankohtaista tietoa ja yhdessä kehittämistä. 16.11. järjestettävään VPK-hankkeen viimeiseen koulutukseen ympäristövastuullisuuden viestinnästä pääsee osallistumaan joko etänä tai Lahdessa.

Myös Lappeenrannassa tapahtuu, sillä 22.11. järjestetään VPKE:n ensimmäinen tapahtuma. LUT-yliopiston rantasaunalla on tarjolla ajankohtaista tietoa ympäristövastuullisesta tuote- ja palvelukehittämisestä, lyhyt käytännön kokeilu kehittämisestä, sekä rento tilaisuus verkostoitua ruokailun ja saunan yhteydessä. Linkit tapahtumiin lötyvät hankkeiden verkkosivuilta.

Kirjoittaja

Antti Tykkyläinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketalous-yksikössä VPKE Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi -projektin projektisuunnittelijana.

Lähteet 

LAB. 2022a. VPKE. 2022. Vastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen ennakointi. Hanke. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vpke-vastuullisen-palvelu-ja-tuotekehityksen-ennakointi

LAB. 2022b. VPK. Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys. Hanke. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vastuullinen-palvelu-ja-tuotekehitys-vpk

Parradee. 2022. Sustainable development concept. Weight scale with green planet and money growth. Adobe Stock. Viitattu 8.11.2022. Saatavissa rajoitetusti  https://stock.adobe.com/images/sustainable-development-concept-weight-scale-with-green-planet-and-money-growth-green-business-culture-environmental-sustainability-policy-esg-sustainable-business-positive-impact-on-the-world/509173407?prev_url=detail