Tulevaisuuspelit tulevaisuustaitojen kehittäjinä

Käytämme tulevaisuutta jatkuvasti, yleensä tiedostamattamme. Teemme oletuksia kyseenalaistamatta niitä nykyhetken asioita, joiden kuvittelemme olevan totta myös tulevaisuudessa. Käyttämällä sopivia metodeja voimme tietoisesti laajentaa käsitystämme erilaisista tulevaisuuksista ja avata ajatteluamme vaihtoehtoisille poluille.

Ihmiset tekevät usein vain yhden olettamuksen tulevaisuudesta ja siirtyvät sen jälkeen ajattelussaan eteenpäin. Olettamuksemme eivät kuitenkaan ole ainoita mahdollisia tulevaisuuskuvia, mistä syystä oman ajattelun avartaminen useille tulevaisuuksille on tärkeää. Omaa ja oman työyhteisön ajattelua voi kehittää esimerkiksi erilaisilla osallistavilla menetelmillä kuten tulevaisuuspeleillä.

Kuva 1. Tulevaisuuspelissä voidaan esimerkiksi tehdä olettamuksia tulevaisuudesta kuvakorttien inspiroimana. Kuvakaappaus etätyöpajasta, jossa käytettiin Intùiti-kortteja. (Kuva: Intùiti; Kaisu Isomäki) 

Olettamuksia tulevasta

Tulevaisuuspelien päämääränä on resilienssin kasvattaminen muun muassa valjastamalla osallistujat tuottamaan kollektiivisesti näennäisesti absurdeja tai ainutlaatuisia ideoita, jotka simuloivat tulevaisuuden yllätyksellisyyttä. Luovuutta kehittävien tulevaisuuspelien tarkoitus on luoda avoin leikkisä tila sellaisten ideoiden tutkimiseen, jotka muuten saattaisivat olla liian outoja tai ristiriitaisia ​​pohdittavaksi “normaaleissa” työoloissa. Luovalle ajattelulle mahdollistetussa tilassa pohditaan valittuja, vakaviakin, aiheita kuten, millä tavalla erilaiset trendit ja ilmiöt vaikuttavat omaan työhön. (Richards 2022.)

Yksinkertaisimmissa tulevaisuuspeleissä pelaajat nostavat kortteja erilaisista pakoista ja tekevät niiden pohjalta olettamuksia tulevasta. Olennaista on ”kyllä, ja” -ajattelu eli rakentaminen sen päälle, mitä muut pelaajat sanovat tai tekevät. Osallistujien on vältettävä käyttämästä lauseita, kuten ”en usko, että noin tapahtuu” tai ”en näe, että tuo olisi todennäköistä”. (Richards 2022.) Pelien avulla osallistujia ohjataan tunnistamaan ja hyväksymään se, että voimme arvioida lyhyen aikavälin todennäköisyyksiä, mutta meidän on vaikea miettiä tekojen ja tapahtumien laajennettuja seurauksia kuten seurausten seurauksia.

Tulevaisuusagenttikoulutuksen pelillistetty etätyöpaja

Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa (LAB 2022) järjestettiin keväällä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja LAB-ammattikorkeakoulun vetämä pelillistetty tulevaisuustyöskentelyn etätyöpaja, jossa osallistujat pääsivät kehittämään omia tulevaisuustaitojaan tulevaisuuspelien avulla. Työpajassa pelattiin kolmea erilaista peliä, joiden yhdistävänä tekijänä oli jokaisen pelin aloitusolosuhteiden luominen megatrendi- ja ilmiökorttien avulla. Peleissä käytetyt Sitran megatrendikortit perustuvat Sitran megatrendilistoihin (Sitra 2020, 3). Yhdessä pelissä sukellettiin syvälle olettamusten ja niiden pohjalta tehtyjen olettamusten syövereihin abstraktien Intùiti-kuvakorttien innoittamana (Intùiti 2022). Toisessa pelissä kurkistettiin mahdollisiin tulevaisuuksiin pelaajien kuvittelemien esineiden kautta ja kolmannessa tutkittiin ihmisten ja ei-inhimillisten sidosryhmien keskinäistä vuorovaikutusta tulevaisuuden palvelutilanteissa.

Työpaja oli vapaaehtoinen osa hankkeessa toteutettavaa Tulevaisuusagenttikoulutusta. Koulutus on suunnattu Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa ja organisaationsa resilienssiä sekä toimimaan muutosajureina kohti kestävää tulevaisuutta ja työelämää. Koulutuksen toinen kierros järjestetään syksyllä 2022 ja ilmoittautuminen siihen alkaa 27.6.2022. Lisätietoa hankkeen nettisivuilla: resielienssiatyoelamaan.fi (LAB 2022).

Kirjoittaja

Kaisu Isomäki, tradenomi & insinööri (AMK), työskentelee LABissa projektisuunnittelijana Bounce Forward -hankkeessa (LAB 2022), joka rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

Lähteet

Intùiti. 2022. Creative cards. Viitattu 14.6.2022. Saatavissa https://intuiti.it/

LAB. 2022. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään. Hanke. Viitattu 14.6.2022. Saatavissa  https://www.lab.fi/fi/projekti/bounce-forward-resilienssia-tyoelamaan

Richards, M. 2022. Projektityöntekijä, tulevaisuuslukutaidon asiantuntija. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. 6.4.2022.

Sitra. 2020. Megatrendikortit. 3. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/app/uploads/2020/01/megatrendikortit-2020.pdf