Tutkijavaihdoista virtaa – fysioterapian tutkimusta ja opetusta Belgiassa

Blogin kirjoittaja oli kahdesti tutkimus- ja opetusvaihdossa Hasseltin yliopistossa syksyllä 2021 ja keväällä 2023. Tässä blogissa kerrotaan lyhyesti tutkimusvaihdon kokemuksia ja antia.

[Alt-teksti: suuri yliopiston päärakennus edestä päin kuvattuna.]
Kuva 1. Hasseltin yliopiston Diepenbeek-kampuksen päärakennus. (Kuva: Aki Rintala)

Tutkijavaihtojen sisältö

Tutkijavaihdot keskittyivät enimmäkseen TKI-yhteistyön kartoittamiseen LAB-ammattikorkeakoulun ja UHasseltin REVAL-tutkimusyksikön välillä. UHasseltin REVAL-tutkimusyksikkö sisältää neljä kuntoutuksen tutkimuskeskittymää: neurologia ja geriatria, sydän- ja verenkiertosairaudet ja sisätaudit, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä pediatria (REVAL 2023).

Tutkijavaihdot sijoittuivat professori Feysin tutkimusryhmään, jossa tutkimusten painotus on keskittynyt aikuisneurologiseen fysioterapiaan, etenkin terapeuttisten harjoittelujen ja eri kuntoutusmuotojen vaikutusten tutkimuksiin multippeliskleroosia eli MS-tautia sairastavilla henkilöillä (PubMed 2023). Tehtäviin kuului myös opetusvelvoitteita, joista isoimpana kokonaisuutena oli opettaa 1. vuoden maisteritason fysioterapiaopiskelijoille (noin 100 opiskelijaa) MS-taudin teoriasta ja kuntoutuksesta, opetuskielenä englanti.

[Alt-teksti: ryhmäkuvassa kuusi henkilöä ja lisäksi etäyhteyksin ruutujen välityksellä näkyy kaksi henkilöä.]
Kuva 2. Yhteiskuva professori Peter Feysin (edessä toinen vasemmalta) tutkimusryhmästä REVAL-tutkimusyksikössä Hasseltin yliopistolla syyskuussa 2021. Aki Rintala (kuvassa takana vasemmalla) edusti LAB-ammattikorkeakoulua. (Kuva: Aki Rintala) 

Kannattaako tutkimusvaihto?

UHasseltin vaihdot antoivat hyviä eväitä tarkastella ja lisätä omaa tutkimus- ja pedagogista osaamista. Tutkimustoiminnan osalta voisi nostaa esimerkkinä neljä yhteisjulkaisua (Bonnechère ym. 2021; Brigo ym. 2022; Rintala ym. 2022; Bonnechère ym. 2023), ja uusia yhteisjulkaisuja on tekeillä yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön Fyysinen aktiivisuus & toimintakyky -tutkimustiimin kanssa (LAB 2023). Vaihdot kehittivät lisäksi LABin neurologisen fysioterapian opetusta muun muassa MS-taudin teorian ja neurologisen kuntoutuksen tutkimusnäytön osalta.

Jos tutkimus- tai opetusvaihto kiinnostaa, muutama asia tulee ottaa huomioon sen suunnittelussa. Vaihtopaikan löytäminen vaatii itsenäistä ja proaktiivista toimintaa, ja vaihtoehtoihin kannattaa tutustua rauhassa muun muassa eri yliopistojen sisäisten vaihtorahoituksen, muun ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksien ja oman substanssiosaamisen näkökulmista.

Yhteistyö lähtee usein liikkeelle pienestä kontaktista sähköpostilla professoriin tai muuhun asiantuntijatahoon, kuten tässäkin esimerkissä. Lisäksi omaa elämäntilannetta kannattaa arvioida huolellisesti: usein kohdemaan yhteiskunnan ja arjen toimivuus on kovin erilaista kuin Suomessa, mikä vaatii joskus tiettyjen arjen helppouksien luopumista (toimivat kulkuyhteydet, asumismukavuus ja toimivat nettiyhteydet töissä sekä asunnossa). Tästä huolimatta vaihto antoi työn näkökulmasta äärimmäisen hienoja kokemuksia ja mahdollisti oman osaamisen kehittymistä, mistä on hyötyä tulevissa LAB-ammattikorkeakoulun tutkijan ja yliopettajan tehtävissä.

Kirjoittaja

Aki Rintala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana sekä asiantuntijana Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimissä. Hän oli tutkimus- ja opetusvaihdossa Hasseltin yliopistossa Belgiassa syksyllä 2021 ja keväällä 2023.

Lähteet

Bonnechère, B., Rintala, A., Spooren, A., Lamers, I. & Feys, P., 2021. Is mHealth a Useful Tool for Self-Assessment and Rehabilitation of People with Multiple Sclerosis? A Systematic Review. Brain sciences, 11(9), 1187. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://doi.org/10.3390/brainsci11091187

Bonnechère, B., Kossi, O., Mapinduzi, J., Panda, J., Rintala, A., Guidetti, S., Spooren, A. & Feys, P., 2022. Mobile health solutions: An opportunity for rehabilitation in low-and middle income countries?. Frontiers in Public Health, 10: 1072322. Viitattu 28.5.2022. Saatavissa https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1072322

Brigo, E., Rintala, A., Kossi, O., Verwaest, F., Vanhoof, O., Feys, P. & Bonnechère, B. 2022. Using telehealth to guarantee the continuity of rehabilitation during the COVID-19 pandemic: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(16), 10325. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://doi.org/10.3390/ijerph191610325

LAB. 2023. Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimi. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/tutkimus-kehitys/hyvinvointi/fyysinen-aktiivisuus-ja-toimintakyky-tutkimustiimi

PubMed. 2023. Peter Feysin tutkimusryhmän julkaisujen listaus PubMedissa. Saatavissa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=peter+feys&size=100

REVAL. 2023. Rehabilitation Research Center. Hassel University. Viitattu 28.5.2022. Saatavissa https://www.uhasselt.be/en/research/research-groups/detail/2231-rehabilitation-research-center

Rintala, A., Kossi, O., Bonnechère, B., Evers, L., Printemps, E. & Feys, P., 2022. Mobile health applications for improving physical function, physical activity, and quality of life in stroke survivors: A systematic review. Disability and Rehabilitation. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1080/09638288.2022.2140844