Uusi kulttuurireitti nostaa Päijät-Hämeen teollisuushistoriaa ja luontokohteita

Kulttuurimatkailun merkitys matkailijalle muodostuu osallistavasta elämyksellisyydestä. Tärkeä osa kulttuurimatkailukokemuksen elämyksellisyyttä liittyy siihen, että kulttuurimatkailu tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja ympäristöön liittyviin tarinoihin tutustumiseen (Business Finland 2023). Suomalaisen kulttuurimatkailun erottautumistekijäksi on tunnistettu luonnon ja kulttuurin yhdistäminen ‒ Culture in Nature ‒ mikä näkyy keskeisenä teemana myös Business Finlandin (2023a) luomissa kulttuurimatkailun tuotesuosituksissa. Visit Finlandin tunnistamissa Suomen matkailun asiakassegmenteissä sama teema on nostettu esille Aitouden etsijät -segmentin keskeisenä intressinä (Business Finland 2023b).

Perinteikkäitä ja uusia matkailureittejä

Kulttuurireittien perinteet ja tarinat Kanta- ja Päijät-Hämeessä ulottuvat todella pitkälle historiaan. Alueen kenties tunnetuin matkailureitti, Hämeen Härkätie, on jo keskiajalta asti yhdistänyt Turun ja Hämeen linnat. Nykyään eräänä maamme valtakunnallisista matkailuteistä tunnetun reitin varrella voi tutustua muun muassa kirkkoihin, linnavuoriin sekä sotahistorian kohteisiin (Härkätie-yhdistys 2023).

Reittinä uudempi ja enemmän luonnon vetovoimaan tukeutuva matkailureitti on Päijät-Hämeessä sijaitseva Asikkalan Jääkausitie (Visit Päijänne 2023), joka tuo esille erään Salpausselkä UNESCO Global Geoparkin kansainvälisesti arvokkaan geologisen kohteen (Geologian tutkimuskeskus 2020), Pulkkilanharjun syntytarinaa.

[Alt-teksti: sinisen järvenselän keskellä kulkee mutkitellen kapea maavyöhyke ja siinä ajotie.]
Kuva 1. Pulkkilanharju on Asikkalan Jääkausitien tunnetuin nähtävyys. (Kuva: Marinella Himari)

LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa (LAB 2023) on tuotettu uusi kulttuuriperintöä esittelevä matkailureitti, jonka linjaus ja teemat pohjautuvat alueen matkailu- ja aluetoimijoiden suosituksiin. Reitin keskeiseksi teemaksi muodostui teollisuushistoria, jonka vetovoima saa tehostusta alueen upeasta järviluonnosta.

Järvimaisemia ja kulttuurikohteita yhdessä paketissa

Asikkalan, Heinolan, Hollolan ja Lahden kiinnostavimmat luonto- ja kulttuurikohteet yhdistävän reitin sloganiksi muodostui lopulta Teollisuushistoriaa luonnon helmassa. Reitin varrella pääsee tutustumaan metsäteollisuuden historiaan sekä alueen upeisiin kirkkoihin ja kartanoihin. Reitin kiinnostavimpiin käyntikohteisiin kuuluvat Kalkkisten kanava, Pulkkilanharju, Kapatuosian linnavuori sekä Heinolan kansallinen kaupunkipuisto. Valtaosa reitin kohteista on listattu myös Salpausselkä UNESCO Global Geoparkin valtakunnallisesti arvokkaiden geologisten kohteiden joukkoon (Geologian tutkimuskeskus 2020).

[Alt-teksti: järven ja metsämaiseman päälle on liitetty karttakuva, josta selviää päijäthämäläisten tärkeiden paikkojen sijainti ja teollisuushistorian faktoja, esimerkiksi Heinola, puuteollisuuden historiaa ja nykypäivää.]
Kuva 2. Teollisuushistoriaa luonnon helmassa -kulttuurireitti yhdistää luonnon ja kulttuurin vetovoimaa. (LAB 2023)

Kohteisiin on tarkoitus liikkua autolla, mutta itse kohteisiin tutustuminen onnistuu parhaiten kävellen. Reitti soveltuu hyvin myös pyörämatkailuun, jolloin reittiin kannattaa käyttää aikaa useampi päivä. Virtuaalisesti voit lähteä tutustumaan Teollisuushistoriaa luonnon helmassa -reittiin vaikka heti Outdooractivessa (2023).

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Business Finland. 2023a. Kulttuurimatkailun tuotesuositukset. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/492aef/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/vf-kulttuurimatkailun-tuotesuositukset-2021.pdf

Business Finland. 2023b. Tunne asiakkaasi -kohderyhmäopas matkailuyrityksille. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/globalassets/tunne-asiakkaasi—kohderyhmaopas-matkailuyrityksille—visit-finland.pdf

Geologian tutkimuskeskus. 2020. Salpausselkä Geoparkin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokkaat geologiset kohteet. Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hanke. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2020-05/Salpausselk%C3%A4%20Geopark%20VK%20ja%20KV%20kohteet%202020_1.pdf

Härkätie-yhdistys. 2023. Hämeen Härkätie. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://www.harkatie.com/

LAB. 2023. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

Outdooractive. 2023. Teollisuushistoriaa luonnon helmassa -kulttuurireitti. LAB-ammattikorkeakoulu. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://www.outdooractive.fi/fi/route/maisemareitti/paeijaet-haeme/kulttuurireitti-teollisuushistoriaa-luonnon-helmassa/802220525/

Visit Päijänne. 2023. Asikkalan jääkausitie. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://visitpaijanne.fi/wp-content/uploads/2017/11/Asikkalan-j%C3%A4%C3%A4kausitie.pdf