Ulkomaalaisten rekrytoinnissa tärkeintä on huomioida koko prosessi

Osaajapula koettelee maailmanlaajuisesti yhä useampaa yritystä, ja monet yritykset ovat valmiita harkitsemaan ulkomaalaisen työvoiman rekrytointia tilanteen helpottamiseksi (ManpowerGroup 2023a). Rekrytointi onkin ajankohtainen kehittämisaihe ja -kohde monessa organisaatiossa.

Osaajapulan taustalla ovat esimerkiksi osaamistarpeiden muutokset etenkin erityisasiantuntijatehtävissä (ManpowerGroup 2023a). Lisäksi COVID-19-koronapandemia on muuttanut ihmisten arvopohjaa, millä on vaikutusta myös työnantajavalinnoissa (ManpowerGroup 2023b, 10–11).

Varmista yrityksen kiinnostavuus – maatakin pitää mainostaa

Kansainvälisissä rekrytoinneissa yritysten tulisi nähdä rekrytointi kokonaisvaltaisena prosessina, joka sisältää varsinaisen rekrytoinnin lisäksi uuteen maahan asettumiseen liittyvät käytännön asiat sekä integroitumisen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020, 10). Keskittymällä koko prosessiin yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti työnantajakuvaansa sekä tukea työntekijöitä niin työsuhteen alussa kuin sen aikana.

Ulkomaiset työnhakijat arvostavat virtuaalisesti toteutettua rekrytointiprosessia sekä kohdemaan ja yrityksen houkuttelevuustekijöiden esiintuontia. Houkuttelevuustekijöinä korostuvat yrityksen mahdollistamat henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet ja Suomen osalta turvallisuus, luonto, hyvä koulutusjärjestelmä sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino.

Kuva 1. Ulkomaiset työnhakijat arvostavat virtuaalisesti toteutettua rekrytointiprosessia. (Tumisu 2020)

Rekrytointiprosessin kehittäminen Valmetilla

Holmberg (2023, 3–4, 46–48) tutki YAMK-opinnäytetyössään kansainvälisen rekrytoinnin toimintaympäristön muutoksia, rekrytoinnin painopisteitä sekä koko ulkomailta rekrytoinnin prosessia alkaen haastattelusta ja päättyen Suomeen asettumiseen sekä integroitumiseen. Tulosten pohjalta Holmberg kehitti teknologiayritys Valmetille globaalien rekrytointien toimintaohjeen, jonka tavoitteena on edistää työperäistä maahanmuuttoa ja tukea niin hakijoita kuin yritystä kansainvälisissä rekrytoinneissa.

Holmberg osallisti toimintaohjeen kehittämiseen sekä henkilöstöä että ulkomailta Valmetiin rekrytoituja työntekijöitä varmistaakseen, että toimintaohje keskittyy tärkeiksi koettuihin asioihin ja että se olisi toiminnallisuudeltaan tarkoituksenmukainen. Kehittämistyössä hyödynnettiin palvelumuotoilun ideologiaa, menetelminä käytettiin muun muassa yhteiskehittämisen työpajaa ja testausta. Toimintaohje sai organisaatiossa innostuneen vastaanoton: se otetaan käyttöön Valmetin henkilöstöhallinnon ja rekrytoivien esihenkilöiden tueksi jo vuoden 2023 lopussa. (Holmberg 2023, 5, 53.)

Jälkikirjoitus: tätä blogiartikkelia kirjoitettaessa kilahti sähköpostiin Business Finlandin (2023) uutiskirje, jossa muistutettiin, että suomalaisilla työnantajilla on merkittävä rooli kansainvälisen rekrytoinnin ja maahanmuuton onnistumisessa. Aiheen ajankohtaisuus sai konkreettisen vahvistuksen.

Kirjoittajat

Paula Holmberg on valmistumassa tradenomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulun uudistavan johtamisen koulutuksesta syksyllä 2023.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa.

Lähteet

Business Finland. 2023. Suomalaisilla työnantajilla merkittävä rooli maahanmuuton onnistumisessa. Tiedote 17.11.2023. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2023/suomalaisilla-tyonantajilla-merkittava-rooli-maahanmuuton-onnistumisessa#msdynttrid=qoawmGBilE9wNyZMSVHWqK2l9yePETUNO1czm7H57VQ

Holmberg, P. 2023. Globaalien rekrytointien toimintaohjeen kehittäminen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Case: Valmet. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa rajoitetusti https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112331111

ManpowerGroup. 2023a. Global Talent Shortage. Viitattu 13.8.2023. Saatavissa https://go.manpowergroup.com/hubfs/MPG_TS_2023_Infographic_FINAL.pdf

ManpowerGroup. 2023b. The New Human Age: 2023 Workforce Trends. Viitattu 29.4.2023. Saatavissa https://workforce-resources.manpowergroup.com/white-papers/the-new-human-age

Tumisu. 2020. Tapaaminen, konferenssi. Pixabay. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tapaaminen-konferenssi-5817031/

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2020. Talent Boost Cookbook Finland 2.0. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland. Viitattu 8.10.2023. Saatavissa https://tem.fi/documents/1410877/0/Talent+Boost+Cookbook+Finland_2.0_FINAL.pdf/137bb163-1029-66ce-ce7d-1e81cf764775/Talent+Boost+Cookbook+Finland_2.0_FINAL.pdf?t=1615875183962