Uusi laskuri auttaa arvioimaan energiajärjestelmäinvestointien kannattavuutta

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut 2 (METE2) -hanke edistää tiedon ja osaamisen siirtämistä energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian investoinneista sosiaali- ja terveysalan sekä palvelusektorin pien- ja mikroyrityksille Hämeessä. LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa.

METE2-hankkeen yhtenä tavoitteena on laatia laskentatyökalu, jonka avulla käyttäjät pystyvät arvioimaan itse, ovatko uusiutuvien energiajärjestelmien investoinnit kannattavia. Työkalu auttaa arvioimaan yleisellä tasolla ja tietyin reunaehdoin myös kiinteistökohtaisesti, miten yritysten sähkö- ja lämpölaskuja voitaisiin pienentää ja miten toimitilakiinteistöistä saataisiin energiatehokkaampia. (Maaseudunmete 2023a.)

Tarjolla tietoa investointipäätösten tueksi

Kehitettävä laskuri tarjoaa tietoa investointipäätösten tueksi. Tulokset sisältävät muun muassa takaisinmaksuajat energiajärjestelmäinvestoinneille vuosina ja mahdolliset CO2-päästöt verrattuna kiinteistön nykyiseen lämmöntuotantotapaan. Laskurilla voi selvittää myös alustavat kiinteistökohtaiset mitoitukset aurinkopaneeleille, ilmalämpöpumpuille, ilma-vesilämpöpumpuille ja maalämpöpumpuille sekä valaistuksen vaihtamisen ja sisälämpötilan pienentämisen vaikutukset sähkölaskuun.

Energiainvestointien arviointityökalussa otetaan myös huomioon yritysten erilaiset vuorokautiset toiminta-ajat.

Laskentatyökalun käyttäjältä vaaditaan kiinteistökohtaisia tietoja, mikäli laskurista tahtoo juuri omaa kiinteistöä vastaavat muuttujan arvot käyttöön. Silloinkin laskentatyökalun tulos on arvio, johon vaikuttavat yleiset vallitsevat globaalit arvot mitoituksien ja esimerkiksi auringon säteilyn osalta. Laskurista tehdään mahdollisimman muokattava, jotta oletusarvojen ja laskurin sisältämien eri osioiden päivittäminen on tulevaisuudessa mahdollista.

Henkilö käyttää pöydällä olevaa tietokonetta. Ruudulla näkyy erilaisia kuvaajia.
Kuva 1.  Uuden laskentatyöalun avulla käyttäjät pystyvät arvioimaan uusiutuvien energiajärjestelmien investointien kannattavuutta. (Briscoe 2019)

Kehitystyön keskiössä käytettävyys

Tähän mennessä haastavaksi laskurin rakentamisessa on osoittautunut helppokäyttöisyyden ja yksityiskohtaisen datan yhteensovittaminen. Suuret datamäärät tuovat omat haasteensa myös laskentamallien kehittämiselle. Lisäksi maalämpöpumppujen osalta tehojen tarkka arvioiminen on vaikeaa, sillä laskentamenetelmiä tuntuu olevan yhtä paljon kuin alalla on ammattilaisia. Laskentamallit vaihtelevat myös maittain. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei laskurista saatavia tuloksia voi käyttää maalämpöpumpun mitoitukseen, vaan ne sopivat vain suuntaa antaviksi tuloksiksi mahdollisen investointipäätöksen tueksi.

Pian julkaistavaan laskurin beta-versioon etsitään testaajia, jotka ottavat kantaa mm. laskurin toimivuuteen ja ohjeistukseen. Testauksella pyritään parantamaan laskurin käytettävyyttä. Valmis energiainvestointilaskuri julkaistaan keväällä 2024. Lisätietoa hankkeesta ja laskurin kehittäjien yhteystiedot löytyvät hankkeen kotisivuilta.

Linkki METE2-hankkeen kotisivuille.

Kirjoittajat

Ona Vassallo työskentelee HAMK Tech -tutkimusryhmässä projekti-insinöörinä ENO-, METE2- ja ILMARA-hankkeissa.

Ari Lindgren työskentelee HAMKissa laboratoriopäällikkönä Energiatehokkuuden tutkimus- ja kehitysryhmässä sekä METE2-hankkeessa TKI-asiantuntijana.

Mika Keski-Luopa työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin -hankkeessa ja projektipäällikkönä Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut -hankkeessa ja Vetyä, virtaa Kaakkoon – hukkalämmön hyödyntämispotentiaali -hankkeessa.

Lähteet

Briscoe, J. 2019. Person using macbook pro on table. Unsplash. Viitattu 11.12.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/person-using-macbook-pro-on-table-amLfrL8LGls

Maaseudunmete. 2023a. Tietoa METE2-hankkeesta. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://www.maaseudunmete.fi/2022/08/03/tietoa-mete2-hankkeesta/

Linkit

Linkki 1. Maaseudunmete. 2023b. Yhteystiedot. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://www.maaseudunmete.fi/yhteystiedot/