Vastuullisuus muuttumassa liiketoiminnassa perusedellytykseksi

Vastuullisuudesta on tullut entistä tärkeämpi asia liiketoiminnassa viimeisten vuosien aikana (Aalto-yliopisto 2018). Vielä vuosikymmen sitten vastuullisuudesta puhuttiin kilpailuetuna, kun taas nykyisin lähes jokaisen yrityksen edellytyksenä menestymiseen ja markkinoilla toimimiseen vaaditaan vastuullisuuden huomioimista liiketoiminnassa. Esimerkiksi KPMG:n vuonna 2020 julkaistun vastuullisuustutkimuksen mukaan suomalaisyhtiöistä 90 prosenttia raportoi julkisesti vastuullisuusasioistaan.

Tulevaisuuden vastuullisuus on muutakin kuin ympäristön huomioimista

Vastuullisuus on perinteisesti nähty lähinnä vihreinä arvoina, hiilijalanjälkenä tai esim. ”paperittomana” toimintana. Vastuullisuus ei kuitenkaan rajoitu yksistään vihreisiin ja kestäviin arvoihin, vaan se sisältää myös sosiaalisen vastuullisuuden sekä esimerkiksi vastuullisen johtajuuden. Voisikin sanoa, että tulevaisuuden vastuullisuuteen liittyvä kilpailuetu luodaankin sosiaaliseen vastuullisuuteen ja vastuulliseen johtamiseen liittyvillä tekijöillä. Tämä siksi, että jatkossa vihreiden arvojen huomioiminen yritystoiminnassa on edellytys (ei enää kilpailuetu), jotta yritykset voivat toimia markkinoilla pitkäjänteisesti.

Perinteisen liikkeenjohdon VRIO-analyysin näkökulmasta vain silloin, kun esimerkiksi vastuullisuuteen liittyvä resurssi on arvokas, harvinainen, vaikeasti kopioitava ja organisaatio on yhteensopiva sen hyödyntämisen kanssa, on kyseessä kestävä etu kilpailukyvylle (Barney 1995; Odoo Business Solutions Finland 2021). Tiivistäen sanottuna yrityksen tehtävänä on löytää ja hyödyntää strategiassaan arvokkaimpia resursseja. Kestävää kilpailuetua tavoittelevat yritykset eivät voi kopioida tai jäljitellä muita. Tietenkään kestävä kilpailuetu ei ole ikuinen, ja siitä voi tulla myös heikkous liiketoimintaympäristön muuttuessa (Sirkiä 2020).

[Alt-teksti: Kaavakuva, jonka keskustassa on teksti vrio analysis. Keskustan ympärillä neljään ilmansuuntaan on neljä toisiinsa kytkettyä osaa, jotka ovat: value, imitability, rarity ja organization.]
Kuva 1. VRIO-analyysi toimii liiketoiminnan resurssien arvioinnissa. (Free Management eBooks 2021)

Etätyön yleistyessä työntekijöiden kynnys vaihtaa työpaikkaa on madaltunut, kun työntekijöiden huomio on kiinnittynyt enemmän itselleen tärkeisiin asioihin ja arvoihin. Etätyö mahdollistaa enemmän valinnanvaraa työntekijöiden näkökulmasta, ja tässä myös itsensä johtamisen taidot korostuvat entistä enemmän. Esimiehen tehtävä onkin luoda edellytykset ja ”raamit” työntekijöiden itsensä johtamiselle. Myös monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden huomioiminen on tärkeää työyhteisöissä (Urbaania kasvua Vantaa -hanke 2021). Esimerkiksi kansainvälisiä opiskelijoita ei hyödynnetä vielä tarpeeksi yritysten harjoituspaikoissa tai rekrytoinneissa.

LABin ja Laurean Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää -hankkeessa (LAB 2021) työstetään parhaillaan vastuullisuuteen liittyvää palvelumallia, jossa huomioidaan kaikki vastuullisuuden osa-alueet. Lisätietoa hankkeesta verkkosivuilta.

Kirjoittajat

Terhi Tuominen KTT, KTM, toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoiminnan yksikön lehtorina.

Lähteet

Aalto-yliopisto. 2018. Vastuullisuus on yhä tärkeämpi osa kansainvälistä liiketoimintaa. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/vastuullisuus-on-yha-tarkeampi-osa-kansainvalista-liiketoimintaa

Barney, J. 1995. Looking Inside for Competitive Advantage. Academy of Management Executive, 9:4, 49−61.

KPMG. 2020. Time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: https://home.kpmg/content/dam/kpmg/fi/pdf/12/KPMG_Time_has_come_External_presentation_pdf.pdf

Odoo Business Solutions Finland. 2021. VRIO-analyysi suomeksi. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: https://www.odoo-bs.fi/blog/odoo-business-solutions-1/vrio-analyysi-suomeksi-ahjo-21)

Sirkiä, J. 2020. Leveraging digitalization opportunities to improve the business model. Lappeenranta: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-560-6

Urbaania kasvua Vantaa -hanke. 2021. Erilaisuus on sekä yksilön oikeus että yrityksen kilpailuetu. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: https://urbaaniakasvua.fi/2021/04/27/erilaisuus-on-seka-yksilon-oikeus-etta-yrityksen-kilpailuetu/

Linkit

LAB. 2021. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää. Projekti. [Viitattu 13.12. 2021] Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu

Kuvat

Kuva 1. Free Management eBooks. 2021. [Viitattu 13.12.2021]. Saatavissa: http://www.free-management-ebooks.com/news/wp-content/uploads/2016/12/va1.png