Verkkokaupan kasvuun uskotaan edelleen

Verkkokaupan kasvusta on puhuttu jo pitkään, ja mantra jatkuvasta kasvusta saattaa tuntua jo osittain puuduttavalta. Silti Postin Suuri verkkokauppatutkimus -raportin mukaan kasvulle odotetaan edelleen jatkoa. Vaikka koronapandemia on helpottanut, jopa 37 % ostajista on edelleen lisännyt verkko-ostosten tekoa. (Posti 2022, Marttila 2023)

Alennukset ja kampanjat lisäävät myyntiä

Erityisesti verkkokaupassa alennusten ja erilaisten kampanjoiden esittäminen asiakkaille on varsin helppoa. Jos kivijalkakaupassa asiakas täytyy saada mainoksen näkö- tai kuuloetäisyydelle, voidaan verkkokaupassa taas kohdentaa digitaalisesti sopivat mainokset kullekin asiakkaalle esimerkiksi heidän aiemman ostohistoriansa perusteella. Ehkä juuri tämän takia verkkokaupoissa alennukset ja kampanjat ovat erittäin merkittävässä roolissa. Postin (2022) tutkimuksen mukaan peräti 80 % ostajista keskittäisi ostojaan verkkokauppoihin, joista saisi alennuksia tai muita etuja.

Verkkokaupan sesonkikampanjat ovat varmasti monelle kuluttajalle tuttuja. Näitä ovat esimerkiksi joulusesonki, Black Friday, Singles’ Day jne. Sesongit ja kampanjat toki kiinnostavat edelleen muun muassa erilaisten alennusten vuoksi, mutta Postin tutkimuksen mukaan verkkokauppojen omat kampanjat kiinnostavat asiakkaita enemmän kuin yleiset sesongit (Posti 2022). Yksi selittävä syy tähän voi olla kaupan ja erityisesti markkinointiviestinnän kyllääntyminen sesonkien aikana. Yleisenä sesonkina, kuten Black Fridayn aikana, eri toimialat joutuvat kilpailemaan keskenään, sillä aika, näkyvyys ja kuluttajien resurssit ovat lyhyessä sesongissa erittäin rajallisia. (Kokkonen 2022; Bergstöm 2021.)

Kuva 1. Verkkokaupalle ennustetaan edelleen kasvua. (QuinceCreative 2018)

Ilmainen toimitus merkittävänä tekijänä

Useat verkkokaupat tarjoavat asiakkaalle ilmaisen toimituksen, mikäli tilauksen loppusumma ylittää jonkun tietyn rajan. Tämä on varsin yleistä nykyisessä verkkokaupassa ja tutkimuksen mukaan sillä on myös aito positiivinen vaikutus. Nykyisin peräti 60 % kaupoista tarjoaa tämän ilmaisen vaihtoehdon ja asiakkaista peräti 90 % kertoo kasvattaneensa ostokoriaan saadakseen tämän ilmaisen toimituksen. (Posti 2022)

Tekoäly tulevaisuuden kilpailukeinona?

Postin (2022) tutkimuksen mukaan valtaosa tutkimukseen osallistuneista kaupoista arvioi tekoälyn olevan tulevaisuuden kilpailukeino. Toisaalta taas harva kauppa vielä käyttää tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. Tekoälyä käytetään nykyisin varsin perinteisiin menetelmiin, kuten tuotesuosituksiin, tuotevalikoimien kohdentamiseen sekä markkinointiviestien automatisointiin. Eli seikkoihin, joihin varsin moni asiakas on jo törmännyt verkko-ostoksilla.

Onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka tekoälyn käyttämisen lisääntyminen tulee vaikuttamaan arkipäiväisiin verkkokauppakokemuksiin. LAB-ammattikorkeakoulussa ostokokemukseen ja markkinoinnin kohdentamiseen on keskitytty opetuksessa jo pitkään. Nykyisin erityisesti Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijat perehtyvät tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin muun muassa mainonnan kohdentamisesta ja personoinnissa sekä näiden myötä digitaalisen ostokokemuksen parantamiseen.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hänellä on myös kokemusta verkkokauppiaana toimimisesta omassa yrityksessään.

Lähteet

Bergström, S. & Leppänen, A. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 19., uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Kokkonen, S. 2022. Black Friday ilmiönä kasvaa – erityisesti verkkokaupassa. LAB Focus. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/black-friday-ilmiona-kasvaa-erityisesti-verkkokaupassa/

Marttila, S. 2023. Verkkokaupan vuosi 2023 tuo varovaista kasvua, ennustaa Markus Laurio. Paytrail. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa https://www.paytrail.com/blog/verkkokaupan-vuosi-2023-tuo-varovaista-kasvua

Posti. 2022. Suuri verkkokauppatutkimus. Viitattu 20.1.2023. Saatavissa https://www.posti.fi/fi/yrityksille/vinkit-ja-caset/verkkokauppa/lataa-tutkimus-2000-kuluttajaa-ja-300-verkkokauppiasta-kertovat

QuinceCreative. 2018.  Verkkokauppa, verkossa, ostoksille. Pixabay. Viitattu 20.1. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/verkkokauppa-verkossa-ostoksille-3563183/