Miten selviytyä tulevaisuudesta?

Onko tulevaisuus vain epävarma hähmäinen tila, jota kohti olemme vääjäämättä menossa? Pitääkö meidän vain kulkea virran mukana vai voimmeko vaikuttaa tulevaisuuteen jotenkin? Itse asiassa vaikka emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, voimme valmentaa itseämme sitä varten ja tehdä valintoja, jotka auttavat meitä kohti toivomaamme tulevaisuutta.

Yritämme usein hahmottaa ja ennakoida tulevaa peilaamalla tulevaisuutta nykyhetkeen, omiin kokemuksiimme sekä muihin menneisyyden tapahtumiin. Käytämme siis jo tietämäämme ennakoidaksemme tulevaa.

Tulevaisuus, oli kyseessä hetki minuutin tai vuosisadan päästä, ei kuitenkaan ole olemassa vielä nykyhetkessä. Nykyhetkessä tulevaisuus näyttäytyy ennakointina. (Miller 2018, 2.) Ennakoinnilla tarkoitetaan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien sekä niiden tuomien mahdollisuuksien ja haasteiden hahmottamista (Valtioneuvoston kanslia 2023). Ennakointia harjoittamalla, voimme valmentaa itseämme tulevaisuutta varten.

Kuvittele vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Tulevaisuusajattelun lähtökohtana on, että on olemassa useita mahdollisia tulevaisuuksia – oletettuja, todennäköisiä, mahdollisia, toivottavia. Tulevaisuutta ennakoitaessa on tärkeä ymmärtää, että kaikki, mikä ei ole vielä tapahtunut, on periaatteessa mahdollista. (Voros 2017.)

Hiltunen (2019, 11) määrittelee ennakoinnin faktojen ja mielikuvituksen yhdistelmänä. Käsittelemällä kriittisesti omia olettamuksiamme tulevaisuudesta ja käyttämällä aikaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen voimme laajentaa ajatteluamme ja samalla kasvattaa kykyämme varautua erilaisiin tulevaisuuksiin.

Kuva 1. Kuvittele vaihtoehdot, tartu eteen tuleviin mahdollisuuksiin ja varaudu muuttamaan suuntaa tavoitellessasi haluamaasi tulevaisuutta. (Thirdman 2020)

Muutu tai kuole

Organisaatiokulttuuri parhaimmillaan mahdollistaa ja pahimmillaan estää yrityksen menestymisen. Epävarma tulevaisuus vaatii organisaatioilta yhdessä tekemisen, palautteen antamisen, palkitsemisen ja yksilön sekä yhteisöjen kehittymisen tapoja. Yritys, joka kankeiden kaavojen sijaan rakentaa olosuhteet, jotka tukevat mahdollisuuksiin tarttumista ja epävarmuuksien sietämistä, pystyy selviytymään kompleksisessa maailmassa. (Piha 2015, 49–51.)

Kompleksisessa maailmassa ainoa varma asia on epävarmuus. Aina kun luodaan jotain uutta, on olemassa riski epäonnistua. Epäonnistumista voi pitää joko merkkinä huonosta suunnittelusta tai uskalluksesta muuttua ja kehittyä. Tarkoin harkittu suunnitelma vie kyllä haluttuun maaliin, mutta millä hinnalla? Riskinottajat ovat maalissa ennen meitä tai perille päästyämme maali on jo vanha ja ränsistynyt – kohderyhmällemme epärelevantti. Siksi onkin tärkeää, että emme pelkää epäonnistumista liikaa, vaan näemme sen mahdollisuutena kehittää toimintaamme.

Luo itse oma tulevaisuutesi

Koska tulevaisuus tulee, teimme sen eteen jotain tai emme, meidän on valittava se tulevaisuus, jonka toivomme tapahtuvan ja jota kohti alamme aktiivisesti pyrkiä. Jos tarjottuihin mahdollisuuksiin ei itse tartu, joku muu tarttuu niihin varmasti. (Manninen 2018, 15; 25–26.) Valitsemalla haluamamme tulevaisuuden voimme tehdä aktiivisesti valintoja kyseistä tulevaisuutta kohti. Pysymällä resilienttinä voimme oppia matkalla, muuttaa tarvittaessa suuntaa ja lopulta luoda oman tulevaisuutemme.

Kirjoittaja

Kaisu Isomäki toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana sekä projektisuunnittelijana Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa (LAB 2023). Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19 johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

Hiltunen, E. 2019. Tulossa huomenna – Miten megatrendit muokkaavat tulevaisuuttamme? Jyväskylä: Docendo.

LAB. 2023. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään. Hanke. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/bounce-forward-resilienssia-tyoelamaan

Manninen, J. 2018. Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle? Ellun kanat. Helsinki: WSOY. 

Piha, K. 2015. Rytmihäiriö – Tartu mahdollisuuksiin tai kuole. Talentum Media. Liettua: BALTO Print.

Thirdman. 2020. Text on yellow background. Pexels. Viitattu 24.1.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/text-on-yellow-background-5981782/

Valtioneuvoston kanslia. 2023. Tulevaisuustyö ja ennakointi. Viitattu 16.9.2022. Saatavilla https://vnk.fi/tulevaisuus

Voros, J. 2017. The Futures Cone, use and history. Viitattu 15.9.2022. Saatavilla https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/