Verkostoitumalla onnistutaan 

Tutkimusmatkalla, osa 3: Välipysäkillä 

Keväällä alkanut Tutkimusmatka eteni syyskuussa välipysäkille. Pysähdyimme tarkastelemaan kahden eri toimialalla toimivan yrityksen kanssa ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytointia ja perehdyttämistä sekä monimuotoisen työyhteisön rakentamista.  

Jyränkölän Setlementin henkilökunnassa on edustettuna yli kymmenen eri kansallisuutta, ja Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluilla on puolestaan yli 50 ulkomaalaistaustaista työntekijää. Nämä lähtökohdat takasivat mielenkiintoisen asetelman kohtaamiselle ja keskustelulle. 

Hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen ja osaamisen ohjaaja Leena Voutilainen Jyränkölän Setlementistä sekä toimitusjohtaja Tarja Jantunen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluilta vaihtoivat tapaamisessa ajatuksia siitä, miten merkittävässä roolissa ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytointi on työvoimapulan vaivaamilla aloilla. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, miten mielellään he aivan käytännön tasollakin olisivat valmiita tukemaan uusia yrityksiä ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytoinnin aloittamisessa. 

Mahdollisuuteen tarttuminen 

Tutkimusmatkan aiemmissa vaiheissa on todettu, että rekrytointiin liittyy haasteita, mutta ne ovat voitettavissa. Yrityksellä pitää ainoastaan olla halu kokeilla uutta ja varautua käytännön tekemiseen. (Kamaja 2023.) Sama ajatus sai vahvistusta myös tällä tapaamisella. Mahdollisuuteen kannattaa tarttua rohkeasti (Jantunen 2023). 

Tapaamisessa testattiin myös Tutkimusmatka-bingon koeversiota. Bingon avulla yritys voi selvittää, missä määrin eri asiantuntijoiden arviot ja yrityksen arki kohtaavat, kun kyse on maahan muuttaneiden työllistämisen haasteista (Kamaja 2023). Bingoa hiotaan tässä tapaamisessa saatujen kokemusten pohjalta kohti varsinaista julkaistavaa muotoa.  

[Alt-teksti: seinälle on kiinnitetty suuria papereita teksteineen, kaksi henkilöä tutkii papereita ja tekee merkintöjä.]
Kuva 1. Sirkku Taskinen (vas.) ja Tarja Jantunen testaavat Tutkimusmatka-bingon koeversiota. Pelin avulla tutkitaan työllistämisen haasteita. (Kuva: Annukka Näkkälä)

Verkostoituminen ja esimerkit tärkeitä

Keskustelussa nousi esiin, että verkostoitumista pidetään erittäin tärkeänä tekijänä ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytoinnin taustalla. Juuri verkostojen avulla ja kannustavia esimerkkejä seuraamalla Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut otti ensimmäisen askeleen omalla tutkimusmatkallaan (Jantunen 2023). Valtakunnallisessa selvityksessä todetaankin, että yhteistyö erilaisten verkostojen kanssa kannattaa aloittaa jo ennen yksittäistä rekrytointia (Thibault ym. 2022). 

Tutkimusmatkalla tuntemattomaan -hankkeen (LAB 2023) tavoitteena on välittää yrityksille keinoja ja välineitä ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytoitiin ja perehdyttämiseen sekä monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen.  Hanke kestää vuoden 2023, sitä rahoittaa Päijät-Hämeen liitto ja sen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu. 

Syksyn aikana LABin asiantuntijat työstävät alueen yritysten käyttöön materiaaleja, joista on konkreettista hyötyä, kun ulkomaalaistaustaista työvoimaa halutaan lähteä rekrytoimaan. Tutkimusmatka tuntemattomaan saa päätöksensä, kun materiaalit julkaistaan kutsuvierastapahtumassa marraskuun lopulla. 

Kirjoittaja

Annukka Näkkälä, FM, toimii viestinnän asiantuntijana hankkeessa Tutkimusmatkalla tuntemattomaan – monimuotoisuus yrityksen menestystekijänä (LAB 2023). Päätyönään hän opettaa viestintää LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa.

Lähteet

Hämeen Kauppakamari. 2022. Kysely jäsenyrityksille osaajapulasta ja työvoiman saatavuudesta 20.-23.9.2022. Viitattu 19.9.2023. Saatavissa https://hamechamber.fi/shared/files/P%C3%A4ivi/20221004_Osaajakysely_H%C3%A4me_osa1.pdf 

Jantunen, T. 2023. Toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy.  Keskustelu 14.9.2023. 

Kamaja, H. 2023. Reissulta löydettiin 3 + 1 tärkeää asiaa. LAB Focus. Viitattu 19.9.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/reissulta-loydettiin-3-1-tarkeaa-asiaa/  

LAB. 2023. Tutkimusmatkalla tuntemattomaan – monimuotoisuus yrityksen menestystekijänä. Hanke. Viitattu 19.9.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutkimusmatkalla-tuntemattomaan-monimuotoisuus-yrityksen-menestystekijana 

Thibault, C., Susheela, D., Salmari, S., Narashima Bootpati, S. & Taimela, I. 2022. Monimuotoisuudesta menestystä – tietoa ja työkaluja työnantajalle. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 19.9.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-720-5