Avoin MOOC-kurssi markkinoinnista syntyi yritysyhteistyön tuloksena

MOOC sanana voi äkkiseltään kuulostaa jokseenkin vieraalta, mutta yksinkertaisuudessaan lyhenne tulee sanoista Massive Open Online Course, eli valtava avoin verkkokurssi (MOOC.org 2022). Ja tässä yhteydessä valtavuus viittaa mahdollisten osallistujien määrään eikä niinkään kurssin laajuuteen. MOOCien perusideana on tarjota avoimia verkkokursseja, joille kuka tahansa voi osallistua ja suorittaa kurssin sisällön. MOOCin suorittaminen ei siis vaadi opiskelijastatusta kyseisessä oppilaitoksessa.

MOOCit vastaavat yritysten toiveisiin

LAB-ammattikorkeakoulun yritysyhteistyöhankkeissa on kuultu toiveita aikaan ja paikkaan sitoutumattomista koulutuksista, ja elokuussa 2022 avautunut Markkinoi vaikuttavasti 1 & 2 MOOC -kokonaisuus vastaa osaltaan tähän toiveeseen. Erityisesti PRIMA-hankkeen teolliseen myyntiin keskittyneessä B2B Sales ’n’ Marketing Schoolissa havaittiin tarve tämän kaltaisille koulutuksille  (Haukemaa & Kokkonen 2022). Toki kursseille ovat yhteistyöyritysten edustajien lisäksi tervetulleita kaikki muutkin – kuten MOOCien henkeen kuuluu.

Kuva 1. MOOC-kurssit suoritetaan verkossa pitkälti oman aikataulun mukaisesti. (StartupStockPhotos 2015)

Kurssikokonaisuus koostuu tutuista perusteemoista, joita useat yritykset ja yrittäjät voivat hyödyntää jokapäiväisessä liiketoiminnassaan toimialasta riippumatta, kuten asiakaspalvelu, brändäys ja tuotteistaminen. Kurssien yhtenä tavoitteena onkin markkinoinnin perusteiden hallinnan lisäksi pyrkiä parantamaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Automatisointi mahdollistaa laajan osallistujamäärän

Koska kyseessä on laajalle osallistujamäärälle suunnattu kurssikokonaisuus, on kurssin suoritustapa pitkälti automatisoitu. Tämä on MOOC-kursseille tyypillistä, ja tarkoittaa sitä, että oppitunnit pohjautuvat tekstimateriaaleihin, linkkeihin, videoihin, videoluentoihin, podcasteihin sekä opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Niin sanottuja liveluentoja tai livewebinaareja ei ole, vaan materiaalit ovat tallenteita, jolloin opiskelijat pystyvät suorittamaan niitä täysin oman aikataulunsa mukaisesti. Samoin oppimistehtävät on suunniteltu suoritettavaksi opiskelijan oman aikataulun mukaan. Kunhan kaikki on suoritettuna kurssin päättymispäivään mennessä.

Laaja kurssi toki asettaa sen reunaehdon, että henkilökohtaista palautetta ei voida antaa jokaiselle opiskelijalle. Toisaalta taas automatisointi mahdollistaa sen, että tehtävien pisteytykset ja opiskelijan edistyminen ovat nähtävissä reaaliajassa. Kenenkään ei tarvitse odottaa, tuliko esimerkiksi tentti suoritetuksi hyväksytysti. Näin opiskelijat voivat itse päättää oman etenemistahtinsa, sillä perinteisestä arvioinnista johtuvaa viivettä ei MOOC-kursseilla ole lainkaan.

Mikäli haluat tutustua tarkemmin tarjolla oleviin kursseihin, tästä linkistä löydät kaikki LAB-ammattikorkeakoulun tarjoamat MOOC-kurssit alasta riippumatta.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Haukemaa, N. & Kokkonen, S. 2022. Aikaan ja paikkaan sitomaton osaamisen kehittäminen vastaa työelämän tarpeisiin. LAB Focus. Viitattu 29.8.2022. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/aikaan-ja-paikkaan-sitomaton-osaamisen-kehittaminen-vastaa-tyoelaman-tarpeisiin/

MOOC.org. 2022. Welcome to MOOC.org. Viitattu 29.8.2022. Saatavissa: https://www.mooc.org/

StartupStockPhotos. 2015. Opiskelija, kirjoittamalla. Pixabay. Viitattu 1.9.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/opiskelija-kirjoittamalla-849822/

Linkit

LAB. 2022. LAB MOOC. Viitattu 29.8.2022. Saatavissa https://mooc.lab.fi/