Havaintoja sambialaisesta yrittäjyydestä ja kulttuurista

Yhteisöllisiä yrittäjyyskasvatusmenetelmiä Sambiaan -hanketiimi teki matkan Sambiaan tammi-helmikuun vaihteessa 2023. Matkan tarkoituksena oli tutustua paikalliseen Mulungushin yliopistoon, yhteistyökumppaneihin ja heidän yrittäjyyskoulutukseensa sekä tehdä PESTEL-analyysiä.

Tiimi majoittui Kabween, joka sijaitsi puolen tunnin ajomatkan päässä yliopistosta. Kabwessa kaivosteollisuudella on merkittävä rooli, mutta samalla Kabwe on ollut myös yksi maailman saastuneimmista kaupungeista (Business & Human Rights Research Centre 2020). Kaivosteollisuuden lisäksi yrittäjyys keskittyi lähinnä maatalouteen, joskin isommissa kaupungeissa kuten Lusakassa näkyi enemmän kauppakeskuksia ym. liikeyrityksiä. Automatkan aikana Lusakasta Kabween näkyi erityisesti paljon erilaisia maataloustuotteiden myyntiä teiden varsilla. Tuottajaosuuskunnat muodostavatkin keskeisen yrittäjyysmuodon erityisesti maataloudessa.

Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n mukaan Sambiassa on 9498 rekisteröityä osuuskuntaa sekä yli 1,578 miljoonaa jäsentä (International Cooperative Alliance  2023a). Osuustoiminnan arvot ja periaatteet tukevat ideaalitilanteessa hyvin maan demokratian ja tasa-arvon kehittymistä (ICA 2023b). Tästä huolimatta paikallinen yliopisto koki osuuskuntien johtamisessa olevan toistuvia haasteita liittyen ryhmätyöskentelyyn, joiden ratkaisemiseen hankkeessa pyritäänkin löytämään ratkaisuja LABissä koeteltujen tiimivalmennuksen menetelmien avulla. 

Osuuskunnat ovat yksi tiimiyrittäjyyden muodoista, ja esiin tulleet osuuskuntien haasteet ovat hyvin samankaltaisia ja universaaleja; niitä esiintyy aina ryhmätyöskentelyssä.  Eräs yhteistyökumppani mainitsi havainneensa, että paikallisten naisten osuuskunnilla vaikuttaa olevan vähemmän haasteita kuin miesten omistamilla, mikä oli mielenkiintoinen tieto. 

[Alt-teksti: harva lautarakennelma maantien varressa, toripöytiä, joissa on hedelmiä ja vihanneksia.]
Kuva 1. Tyypillinen myyntikoju matkan varrella Lusakasta Kabween. (Kuva: Terhi Tuominen)

Yhteisöllisyys voimakasta

Ajan käsitys ja työskentelytavat ovat jokseenkin erilaisia (hitaampia) kuin Suomessa. Huonot internet-yhteydet ja paikallisten sähkökatkot, erityisesti sadekautena, vaikeuttavat työskentelyä merkittävästi. Hygieniaolot vaihtelevat paljonkin.

Mielenkiintoinen havainto oli myös sambialaisessa ravintolayrittäjyydessä. Viikon matkana huomasin,  että asiakkaita oli hyvin vähän varsinkin hotellin ravintolassa, mutta ruokailuun sai aina varata paljon aikaa (näin suomalaisesta näkökulmasta). Mietinkin, että ehkä sambialaiseen kulttuuriin kuuluu varata aikaa keskustelulle eikä ruokaa ehkä halutakaan saman tien, päinvastoin kuin Suomessa.

Sambiassa vaikuttaa vallitsevan vahva yhteisöllisyys. Maanteillä näkyi paljon eri seurakuntien kirkkoja, erilaisia non-profit organisaatioita tai säätiöitä sekä kirkkojen perustamia kouluja tai päiväkoteja. Kristityillä kirkoilla on varsin suuri rooli sambialaisessa yhteiskunnassa; esimerkiksi yhteistyöyliopistossa järjestettiin isot juhlat paikallisen kirkon johtajan vierailun vuoksi.

Seuraavaksi hankkeessa valmistaudutaan huhtikuussa sambialaisten yhteistyökumppaneiden tuloon LABin Lappeenrannan kampukselle.

Kirjoittaja

Terhi Tuominen (KTT) toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet  

Business & Human Rights Research Centre. 2020. Kabwe is one of the most polluted places on earth as a result of the long history of lead and zinc mining. Viitattu 9.3.2023. Saatavissa (https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/zambia-kabwe-is-one-of-the-most-polluted-places-on-earth-as-a-result-of-the-long-history-of-lead-and-zinc-mining/

International Cooperative Alliance. 2023a. Zambia. Viitattu 9.3.2023. Saatavissa  https://coops4dev.coop/en/4devafrica/zambia

International Cooperative Alliance. 2023b. Cooperative Identity, values and principles. Viitattu 9.3.2023. Saatavissa https://www.ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles.

LAB. 2023. Yhteisöllisiä yrittäjyyskasvatusmenetelmiä Sambiaan. Hanke. Viitattu 9.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yhteisollisia-yrittajyyskasvatuksen-menetelmia-sambiaan-communal-entrepreneurship