Vinkkejä kansainvälisessä tiimissä työskentelyyn

Kasvavan työntekijäpulan takia työperäinen maahanmuutto on Suomessa entistä tärkeämpää, ja siinä onnistuminen vaatii jokaisen osallistumista (Helsingin kauppakamari 2020). Kiinnittymistä työelämään täytyy edistää maahanmuuttajien osaamisen vahvistamisen lisäksi myös työympäristön kehittämisellä (Työterveyslaitos 2021). Parhaimmillaan monikulttuurinen työyhteisö parantaa asiakastyytyväisyyttä ja on eduksi yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Tällä hetkellä suomalainen työmarkkina on riippuvainen kansainvälisestä työvoimasta, minkä takia on tärkeää kiinnittää huomiota työyhteisön viihtyvyyteen ja monikulttuurisuuden huomioimiseen työpaikoilla (Helsingin kauppakamari 2020).

Tässä artikkelissa jaamme kokemuksemme onnistuneen vuorovaikutuksen rakentamisesta kolmen työntekijän välillä, jotka eroavat toisistaan ​​kansallisuuden, työkokemuksen, koulutuksen ja iän perusteella. Yhteistyössämme MESH- ja Lahden OSKE LAB -hankkeissa (Turku AMK 2019, LAB 2021a, LAB 2021b) löysimme neljä vinkkiä siihen, kuinka rakentaa lyhyessä ajassa yhtenäinen tiimi, joka on valmis työskentelemään ilolla ja saavuttamaan tuloksia. Nämä suositukset soveltuvat sekä työntekijöille että työnantajille.

Kuva 1. Yhtenäisen tiimin ykkösasia on avoimuus ja ystävällisyys. Vas. Olga Kaartinen, Valeriia Klami ja Marina Shchipova (Kuva: Marina Shchipova)

Kuinka onnistuimme luomaan suotuisan ympäristön työlle ja viestinnälle?

1. Ole avoin ja ystävällinen, yritä auttaa toisia. Nykyaikaisen maailman ihmisten suurin ongelma on sulkeutuneisuus ja joskus kyvyttömyys osoittaa kohteliaisuutta ja ystävällisyyttä. Suurissa yrityksissä sisäiset ongelmat voidaan piilottaa suuren työntekijämäärän avulla, ja negatiivisuuden voi piilottaa kommunikoimalla sähköpostilla. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä yksityisissä yrityksissä tämä on kuitenkin helpommin näkyvää. Siksi henkilökohtaiset ystävyyssuhteet ja yksinkertainen kohteliaisuus ovat erittäin tärkeitä. On aina mukavaa kuulla “kiitos”.

2. Panosta perehdytykseen. Työntekijä työskentelee tehokkaammin ja näyttää parhaan tuloksen, kun hän ymmärtää selkeästi oman tehtävänsä sekä ymmärtää työn arvon ja vaikutuksen koko liiketoimintaprosessiin. Työntekijöille, joilla on eri kulttuuritausta, erilainen työkokemus, kieli, ikä ja koulutus, perehdytyksen arvo moninkertaistuu. On parempi käyttää aikaa vähän enemmän työn alussa kuin väärinkäsitysten poistamiseksi työn aikana.

3. Ota vastuuta ja ole oma-aloitteinen. Kaikki työnantajat arvostavat aloitteellisuutta. Kokemuksemme perusteella ystävällinen työilmapiiri tukee työntekijää aloitteen tekemisessä ja kykyjen näyttämisessä.

4. Tue ja kehu toisia. Mitä ihminen antaa ympäröivälle maailmalle (olivatpa kohteina sitten eläimet, kasvit, ihmiset ympärillä), sitä hän saa takaisin. Ja mitä enemmän hän sanoo hyviä sanoja, kohteliaisuuksia, ylistää muita, sitä enemmän hän saa takaisin. Tällaisten ihmisten ympärillä kaikki kukoistaa, ja muut haluavat kommunikoida heidän kanssaan. Lisäksi heidän kanssaan on mukava työskennellä sekä helpompaa saavuttaa tuloksia ja päästä tavoitteeseen.

Vinkit voivat tuntua yksinkertaisilta, mutta kuten sanotaan, kaikki nerokkaat ideat ovat yksinkertaisia. Tärkeintä on käyttää niitä säännöllisesti päivittäisessä työssäsi.

Kirjoittajat

Marina Shchipova on kotoisin Venäjältä, opiskellut kaksi kaupallista tutkintoa Venäjältä sekä Suomesta ja työskentelee projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun OSKE-hankkeessa (Maahanmuuttajien verkostomainen osaamiskeskus -hanke).

Valeriia Klami on kotoisin Venäjältä. Hän on opiskellut tulkiksi Venäjällä ja on tällä hetkellä harjoittelussa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Olga Kaartinen on kotoisin Suomesta, opiskelee sosiaali- ja terveystieteitä Skotlannissa ja työskentelee nyt LAB-ammattikorkeakoulun MESH-hankkeessa (Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena) projektisuunnittelijana.

Lähteet

Helsingin kauppakamari. 2020. Menestyvä monikulttuurinen yritys: Monikulttuurinen työyhteisö parantaa asiakastyytyväisyyttä. [Viitattu 17.6.2021]. Saatavissa: https://helsinki.chamber.fi/menestyva-monikulttuurinen-yritys-monikulttuurinen-tyoyhteiso-parantaa-asiakastyytyvaisyytta/#6c0fdad8

LAB. 2021a. Lahden OSKE LAB. [Viitattu 17.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab

LAB. 2021b. MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien tukena. [Viitattu 17.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/mesh-verkostot-ja-mentorointi-maahanmuuttajien-tyollistymisen-tukena

Turku AMK. 2019. MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien tukena. [Viitattu 17.6.2021] Saatavissa: https://mesh.turkuamk.fi

Työterveyslaitos. 2021. Monikulttuurinen työelämä. [Viitattu: 17.6.2021]. Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/