Visualisoidut skenaariot auttavat hahmottamaan tulevaisuutta

ECOtronics-hankkeessa tullaan syksyn 2020 aikana toteuttamaan uusi älypakkauskonsepti. Kesällä konseptia pohjustettiin tutkimustyöllä ja ideoinnilla. Tavoitteena on luoda uusi tuote tulevaisuuden kuluttajalle. Tutkimuksessa otettiin huomioon markkinoilla olevat tuotteet ja tutkittiin, mitä uusia ominaisuuksia älypakkauksiin olisi mahdollista luoda.  

Ihmisten on joskus vaikea tietää, mitä he haluavat. Vaikeus tulee vastaan, kun pitää keksiä, mitä tulevaisuudessa voisi tarvita. Yksi kuuluisimmista havainnoista on Henry Fordin väitetty toteamus, että ihmiset olisivat pyytäneet nopeampia hevosia, koska eivät pystyneet kuvittelemaan, että on jokin toinen vaihtoehto kulkuneuvoksi kuin hevonen. Tämä oli lähtökohtana kuluttajille toteutettavassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa käytettiin apuna skenaarioita, jotka ovat vaihtoehtoisia kuvauksia tulevaisuudesta. Visualisoitujen skenaarioiden avulla pystyimme antamaan kuluttajille ajatuksia siitä, millaisia tuotteita heillä voisi tulevaisuudessa olla käytössään. (Walsh 2017)  

Kuva 1. Hevoset vaihtuivat autoihin, kun vaihtoehtoinen kulkuneuvo esiteltiin ihmisille. (Kuva: Finna 2020) Rajannut: Sini Roine

Skenaarioiden avulla luotettavia tutkimustuloksia  

Skenaariotyöskentely aloitettiin tiimin kanssa miettimällä mahdollisimman paljon erilaisia ideoita. Pyrimme aluksi olla rajaamatta niitä ja annoimme kaikille ideoille mahdollisuuden. Rajasimme ideoista parhaat, kun meillä oli mielestämme kaikki ideat pöydällä. Näistä rakennettiin skenaarioiden rungot, ensin kirjoitettuun muotoon ja sitten kuvitettuna. Luonnostelu oli helpoin aloittaa piirtämällä paperille, josta siirryttiin viimeistelemään kuvat tietokoneella.  

Skenaarioiden avulla toteutettiin myös kuluttajatutkimus. Haasteena oli miettiä millä tutkimusmenetelmällä tukisimme parhaiten ECOtronics-hanketta, ja miten se tulisi toteuttaa COVID-19:n aikaan. Päätimme, että laadullinen haastattelu olisi paras vaihtoehto. Haastattelut pystyttiin toteuttamaan etänä, joka mahdollisti myös sen, että aikataulujen sopiminen sekä haastattelun järjestäminen oli helpompaa. Kenenkään ei tarvinnut matkustaa omaa kotia pidemmälle. Ainoa heikkous tässä toteutustavassa oli se, ettei haastateltavan ilmeitä ja eleitä voinut lukea, sillä emme toteuttaneet videohaastatteluja.   

Haastattelut sujuivat hyvin ja haastateltavien oli erittäin helppo seurata tietokoneen näytöltä esiteltyjä skenaarioita. Haastateltavat ymmärsivät helposti ideat visualisoitujen skenaarioiden muodossa. He pystyivät samaistumaan ideoihin ja kertomaan niistä herääviä huomioita sekä ideoita.   

Kuva 2. Skenaariot valmistuvat luonnostellen paperille ja viimeistellen koneella. (Kuva: Aleksi Aromaa) 

Skenaarioiden avulla voidaan esitellä asioita, joita olisi vaikea ymmärtää pelkkänä tekstinä. Tämä ymmärrys auttaa, kun keskustellaan uusista ideoista ja niitä kehitetään eteenpäin. Visualisoitujen skenaarioiden avulla haastatteluista saatiin valtava määrä laadukasta dataa. Kuluttajien ajatusten pohjalta skenaarioista luotiin uudet skenaariot rajaamalla ja valikoimalla. Uudet skenaariot ovat tarkempia ja vastaavat kuluttajien toiveisiin, mikä auttaa hanketta eteenpäin.  

Kirjoittajat

Aleksi Aromaa on teollisen muotoilun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutissa. Aleksi työskenteli harjoittelijana ECOtronics-hankkeessa kesällä 2020 tutkien ja toteuttaen älypakkauskonseptia.    

Sini Roine työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektityöntekijänä ECOtronics-hankkeessa.    

Lähteet 

Walsh, C. 2017. On Building A Faster Horse: Design Thinking For Disruption. Forbes. [Viitattu 26.8.2020.] Saatavissa: https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2017/10/19/on-building-a-faster-horse-design-thinking-for-disruption/#5284faa049f9  

Linkit

ECOtronics. 2020. [Viitattu 9.10.2020] Saatavissa: www.ecotronics.fi 

Kuvat

Kuva 1.  Finna. 2020. Äänislinnan vakinaisista vedenhakijoista: Pari tyypillistä vedenhakijaa laihoine, pienine hevosineen ja alkuperäisine rattaineen. Aavikko, valokuvaaja. Sa-kuva. [Viitattu 2.9.2020]. Saatavissa: https://www.finna.fi/Record/sa-kuva.sa-kuva-47105  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *