WCAG-ohjeistus ohjaa verkkosivujen sisällöntuotantoa

Saavutettavuusdirektiivi ja WCAG-ohjeistus luovat vahvan perustan julkisen sektorin verkkosivujen suunnittelulle ja toteutukselle. Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 12/2016 ja se edistää julkisen hallinnon verkkosivujen saavutettavuutta. (Valtiovarainministeriö 2021.) Tammikuussa 2021 julkaistu verkkosivusto eLAB on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattu saavutettavuusdirektiivin piiriin kuuluva opintoja ohjaava sivusto.

Kuva eLAB-sivustosta
Kuva 1. eLAB-sivustolle on kerätty opiskeluun liittyvää käytännön tietoa (eLAB 2021a)

WCAG-ohjeistus

WCAG-ohjeistus eli Web Content Accessibility Guidelines on joukko ohjeita ja suosituksia, jotka ohjaavat ja arvioivat verkkosisällön saavutettavuutta. Ohjeistuksen tarkoituksena on varmistaa, että sivuston toiminnot ja sisältö ovat kaikkien käytettävissä, käyttäjän mahdollinen toimintarajoite huomioiden. (Aluehallintovirasto 2021a.)

WCAG-ohjeistuksen tasot

Ohjeistus on jaettu neljään pääperiaatteeseen: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma. Havaittavuus on sivuston informaation ja toimintojen esittämistä tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita näkemällä tai kuulemalla. Hallittavuus on sivuston toimintojen ja navigoinnin käyttäjälähtöistä hallintaa. Käyttäjällä on oltava mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten sivustolla toimii.  Ymmärrettävyydellä tarkoitetaan informaation ja toimintojen helppoa ymmärrettävyyttä. Sivuston toimintavarmuudella varmistetaan sivuston yhteensopivuus nykyisten asiakasohjelmien ja avustavien teknologioiden kanssa. (Aluehallintovirasto 2021b.)

Saavutettavuus, sisällöntuotanto ja eLAB

eLAB-verkkosivuston sisällöntuotannossa saavutettavuutta korostetaan sisällöntuottajille päivittämisen perehdytyksen yhteydessä sekä kirjallisissa ohjeissa. Ohjeet kertovat saavutettavuuden merkityksestä ja tekijöistä, joilla siihen voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi tekstisisältöä on pyydetty tiivistämään, jotta opiskelijoiden olisi helpompaa löytää etsimänsä tieto (Ojantausta 2021, luku 5.3.2). Sivustolla on myös sisäänrakennettuja ominaisuuksia, joilla sisällöntuottajia ohjataan edistämään saavutettavuutta. Esimerkiksi kaikille kuville vaaditaan tekstivastine, joka näytetään, jos kuvaa ei voida näyttää (Ojantausta 2021, luku 5.2.4).

Kuva verkkosivuston muokkausruudusta
Kuva 2. Kaikille kuville vaaditaan tekstivastine, joka näytetään, jos kuvaa ei voida näyttää. (eLAB 2021b)

Sivuston saavutettavuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Kaikille kuville löytyy tekstivastineet, ja sivusto toimii sekä verkkoselaimella että mobiilisti. Sivuston värimaailma on hillitty mukaillen LAB-ammattikorkeakoulun logon värejä. Sivusto on haluttu pitää ulkoasultaan yksinkertaisena, jotta käyttäjien huomio kiinnittyisi sisältöön visuaalisten elementtien sijaan. Sivustoa voidaan myös käyttää avustavilla teknologioilla. Esimerkiksi tekstisisältö voidaan kuunnella tai esittää tehostetuilla kontrasteilla. Sisältöä on tuotettu mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi sivuston navigoinnin avulla käyttäjä voi paikantaa sijaintinsa sivustolla. (Ojantausta 2021, luku 5.2.)

Kirjoittajat

Emmi Ojantausta on tietojenkäsittelyn tradenomiksi valmistuva opiskelija LAB-ammattikorkeakoulusta. Hän on ollut mukana eLAB-verkkosivusto projektissa koko projektin ajan ja syventynyt opinnäytetyössään verkkosivuston käytettävyyteen ja saavutettavuuteen.

Tarja Keski-Mattinen on tietojenkäsittelyn lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet 

Aluehallintovirasto. 2021a. Tietoa WCAG-ohjeistuksesta. [Viitattu 13.5.2021]. Saatavissa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/tietoa-wcag-kriteereista/    

Aluehallintovirasto. 2021b. WCAG 2.1: lain vaatimukset. [Viitattu 13.5.2021]. Saatavissa: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/wcag-2-1/   

Ojantausta, E. 2021. eLAB-verkkosivuston käyttäjäkokemus. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 13.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104215346  

Valtiovarainministeriö. 2021. Saavutettavuus. [Viitattu 13.5.2021]. Saatavissa: https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi  

Linkit 

eLAB. 2021a. Tervetuloa eLABiin! [Viitattu 13.5.2021]. Saatavissa: https://elab.lab.fi/  

Papunet. 2021. Saavutettavuus – Avustavat teknologiat. [Viitattu 17.5.2021]. Saatavissa: https://papunet.net/saavutettavuus/avustavat-teknologiat

WCAG. 2021. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. [Viitattu 13.5.2021]. Saatavissa: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-fi/

Kuvat

Kuva 1. eLAB. 2021a. Tervetuloa eLABiin! [Viitattu 13.5.2021]. Saatavissa: https://elab.lab.fi/ 

Kuva 2. eLAB. 2021b. eLAB muokkauseditori. [Viitattu 13.5.2021]. Saatavissa: https://elab.lab.fi/fi/node/36/edit   

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *