täydennyskoulutus

22 artikkelia

Julkisen taiteen täydennyskoulutus tuo yhteen taiteilijat ja yhdyskuntasuunnittelijat

Julkisen taiteen määrä on tasaisesti lisääntynyt viime vuosikymmeninä meillä ja maailmalla. Taidetta on 2000-luvulla hyödynnetty erityisesti uusien kaava-alueiden, kaupunginosien ja asuinkortteleiden elävöittämiseen sekä kiinnostuksen ja […]

@Nurseiiron vinkit sairaanhoidon somelähettiläille

LAB-ammattikorkeakoulussa alkaa vuosittain useita sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä täydennyskoulutuksia, joissa opiskelee satoja terveydenalan ammattilaisia. Muun muassa suolistosairauksien ja munuaispotilaan hoitotyöhön erikoistuneiden osaajakoulutukset painottavat opintosuunnitelmassaan digitalisaatiota […]