Tapahtumatoimiala murroksessa – timpurista tunteiden herättäjäksi

Fiilis ja miten se tehdään. Kuva: Pixabay / CC0

”Sitä tehdään mitä asiakas pyytää.” Mutta mitä asiakas tänä päivänä pyytää? Ja kuka on asiakas? Tapahtuma-alalla kilpailu on kovaa ja toimintatavat ovat muuttumassa. Voisivatko kiertotalouden ratkaisut auttaa tapahtumatoimijoita löytämään uusia keinoja vahvistaa liiketoimintaansa?

Tapahtuma-alan ekosysteemi Päijät-Hämeessä

Tapahtumilla on tärkeä rooli Päijät-Hämeessä ja niitä on monenlaisia. Pelkästään erilaisten yleisötapahtumien kirjo on valtava – on kuluttajamessuja ja -näyttelyitä, konsertteja, urheilutapahtumia ja kongresseja sekä yrityksille räätälöityjä tilaisuuksia. (FCG Suunnittelu ja tekniikka oy, 2016.)

Tapahtumien kiertotalousratkaisujen parissa toimivassa 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin -hankkeessa jalkauduttiin syksyllä 2019 päijäthämäläisten tapahtuma-alan toimijoiden pariin selvittämään alan nykytilannetta sekä muutoksia, joita tekijät olivat havainneet. Keskustelujen teemana oli nimenomaan kiertotalous. Huomio kiinnittyi siihen, että tapatumatoimiala on alueella pirstaloitunutta, erilaisia toimijoita on paljon ja kilpailu on alalla kovaa. Ala on muuttunut myös esimerkiksi siten, että messurakenteiden rakentamisesta ollaan osittain siirtymässä uudenlaiseen elämysten luomiseen ja tunteiden herättämiseen. (Pajari & Heinonen 2020.) Havainnot tukivat Suomen Olympiakomitean selvityksessä Kansainväliset urheilutapahtumat Suomessa (2018) esitettyä väitettä, että alalla ammattimaisuuden taso kasvaa ja resurssit lisääntyvät.

Asiakas keskiössä

Muiden muutosten ohella myös asiakassuhteet ovat viime aikoina muuttuneet. Suhteet ovat lyhyempiä ja kilpailutusta tehdään nopeammalla syklillä kuin ennen. Yksi kysymys onkin, kuinka sitouttaa asiakas pitempään suhteeseen. Toimittajan valintaperusteena on yleisimmin hinta, toisena toimitusvarmuus. Toisaalta asiakkaat ovat usein myös hyvin myyjäuskollisia: kun myyjä vaihtaa toiseen yritykseen, asiakkaat seuraavat perässä. Ympäristöystävällisten ja materiaalien kierrätykseen perustuvien ratkaisujen yleistymisen kannalta on tärkeää, että ne osataan myydä asiakkaalle niin, että hän näkee niiden lisäarvon itselleen ja on valmis panostamaan niihin halvempien kertakäyttöratkaisujen sijaan.

Tänä päivänä asiakas voi myös olla kuka vain ja missä vain. Esimerkiksi päijäthämäläisten tapahtumarakentajien asiakaskirjo on laajentunut paikallisista toimijoista pääkaupunkiseudulle tai jopa globaaleihin toimijoihin. Toisaalta paikallisuus koetaan myös vahvuudeksi: Toimitukset ovat paikallisella tasolla nopeampia ja joustavampia kuin jos välimatka olisi pitempi. Samaan aikaan myös toimijaverkoston rakenne on muuttumassa: Monissa yrityksissä tapahtumien järjestämistä on ulkoistettu tai ollaan ulkoistamassa asiaan erikoistuneille kumppaneille. Kiertotalouden näkökulmasta tämä näyttäisi olevan hyvä uutinen, sillä ainakin pääkaupunkiseudulla toimivissa tapahtumatoimistoissa ympäristöajattelu sekä sen myötä myös kiertotalouteen liittyvät ratkaisut ovat jo osa toimintaa. (Pajari & Heinonen 2020.) Voisiko se olla kilpailuetu myös Päijät-Hämeessä?

Linkit

2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin https://lab.fi/fi/projekti/2nd-round-jatelavalta-palkintovitriiniin

Lähteet

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 2016. Tahtoa ja tekemistä! Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia 2025. [Viitattu 6.3.2020]. Saatavissa: https://visitlahti.fi/filebank/12146-Tahtoa_ja_Tekemista%CC%88_Pa%CC%88ija%CC%88t-Ha%CC%88meen_matkailu-_ja_tapahtumastartegia_2025%5B4%5D.pdf

Pajari, A & Heinonen, A. 2020. Toimijahaastattelut – yhteenveto 9/2019 – 3/2020 [Viitattu 19.3.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/sites/default/files/2020-03/2ndRound-hanke_tapahtumatoimijahaastattelut_yhteenveto.pdf

Suomen Olympiakomitea, 2018. Kansainväliset urheilutapahtumat Suomessa -selvitys. [Viitattu 26.2.2020]. Saatavissa: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/06/kansainvaliset-urheilutapahtumat-suomessa-selvitys.pdf


Kirjoittajat:

Anna Pajari FM, TKM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin -hankkeessa projektipäällikkönä.

Annukka Heinonen tradenomi YAMK toimii TKI-asiantuntijana, sekä 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin -hankkeessa suunnittelijana.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *