Yritysvastuun kehittäminen kiinnosti vastuullisuuswebinaarissa

Kasvata osaamista ja kilpailukykyä vastuullisuuskoulutuksilla -webinaari pidettiin huhtikuussa 2024, ja se tarjosi osallistujille kattavan katsauksen yritysvastuusta ja sen kehittämisestä liiketoiminnassa. Puheenvuoroissa ja esimerkeissä käsiteltiin vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittämistä johtamisen, myynnin ja rekrytointien näkökulmasta. Tarjolla oli inspiraatiota ja runsaasti asiaa aiheesta kiinnostuneiden yritysten henkilöstölle.

Webinaarin järjesti yhteistyössä LAB- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen hanke VALIOT – Vastuullisuus- ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen pk- ja startup-yritysten henkilöstölle. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien vastuullisuusosaamista useilla liiketoiminnan osa-alueilla. (LAB 2024.) Tapahtumassa esiteltiin myös VALIOT-hankkeen tarjoamia koulutuksia, jotka on suunniteltu edistämään kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa. Koulutukset tukevat yrityksiä ja niiden työntekijöitä yritysvastuun ja kestävän kehityksen periaatteiden omaksumisessa. Koulutuksiin ilmoittautuneille tarjottiin myös käytännön ohjeita ja mahdollisuus keskustella aiheista kouluttajien kanssa.

Kuva 1. Webinaarissa julkistettiin alkavat yritysvastuun koulutukset. (Kuva: Dall-E / Ninni Andelin)

Keskiössä kestävän liiketoiminnan merkitys

Tapahtuman kohokohta oli Tomi Hilvon puheenvuoro, jossa hän käsitteli kattavasti kestävän kasvun eri vaiheiden merkitystä myynnille ja koko liiketoiminnalle. The Nordic Wayn toimitusjohtaja Hilvo avasi, kuinka myynnillä on keskeinen rooli organisaation kestävyyden edistämisessä ja kuinka tämä voi auttaa saavuttamaan kilpailuetua sekä parantamaan yrityksen kokonaisuutta. Esityksessään Hilvo kävi läpi viisi vaihetta, jotka kuvaavat yrityksen siirtymistä perinteisestä toiminnasta kestävämpään liiketoimintaan. Hän korosti kunkin vaiheen riskejä ja mahdollisuuksia sekä kestävyyden integroimista osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa ja strategiaa. Lisäksi hän painotti vastuullisen liiketoiminnan tärkeyttä ja keskusteli palkitsemisjärjestelmien mukauttamisen merkityksestä, jotta ne tukisivat kestävyyden tavoitteita ja sitouttaisivat työntekijät parantaen näin yrityksen kokonaissuorituskykyä. (Hilvo 2024.)

Anna Storm Posti Group Oyj:stä käsitteli vastuullisuuden integroimista koko arvoketjuun. Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtajana toimiva Storm toi esityksessään esiin, kuinka yritysten tulee ottaa vastuu toimintansa ympäristövaikutuksista ja työskennellä aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän korosti yritysten vastuuta koko arvoketjun ympäristövaikutusten, sosiaalisten vaikutusten ja hyvän hallinnon periaatteiden osalta. (Storm 2024.)

Webinaarissa käytiin myös aktiivista keskustelua vastuullisen liiketoiminnan vaikutuksista, haasteista ja hyödyistä. Osallistujat jakoivat ajatuksiaan ja kysymyksiään, mikä syvensi ymmärrystä vastuullisuuden moninaisista ulottuvuuksista ja sen tärkeydestä liiketoiminnan eri sektoreilla. Palautteen perusteella tilaisuus oli yrityskentälle tarpeellinen ja onnistui hyvin tavoitteissaan.

Kirjoittajat

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana VALIOT – Vastuullisuus- ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen pk- ja startup-yritysten henkilöstölle -hankkeessa.

Juha Leskinen toimii Laurea-ammattikorkeakoulussa hankeasiantuntijana ja kouluttajana VALIOT – Vastuullisuus- ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen pk- ja startup-yritysten henkilöstölle -hankkeessa.

Lähteet

Hilvo, T. 2024. The Nordic Way. Kestävän liiketoiminnan kehittäminen. Esitys tapahtumassa Kasvata osaamista ja kilpailukykyä vastuullisuuskoulutuksilla. Webinaari 11.4.2024.

LAB. 2024. VALIOT – Vastuullisuus- ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen pk- ja startup-yritysten henkilöstölle. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/valiot

Storm, A. 2024. Posti Group Oyj. Vastuullisuus ja arvoketju. Esitys tapahtumassa Kasvata osaamista ja kilpailukykyä vastuullisuuskoulutuksilla. Webinaari 11.4.2024.