Päivittäiset arkistot: 8.4.2021

5 artikkelia

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointiin kehitettiin virtuaalinen toimintamalli

Digitalisaatio tulee muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja laajentumaan yhä kiihtyvällä tahdilla etäterveydenhuollon käytön kasvun lisääntyessä. Mikäli etäterveydenhuollon ratkaisut toteutetaan onnistuneesti, saadaan hoitoprosesseja tehostettua ilman, että […]

Kohti asiakaslähtöisiä unelmien neuvolapalveluja

Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) neuvolapalveluiden yhteiskehittäminen edellyttää laajaa asiakasymmärrystä. LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan YAMK-opinnäytetyössä (Kangasmäki ym. 2021) äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkailta koottiin sähköisen asiakaskyselyn […]

Ajan hermolla – Aivoterveyden edistämisen osaaja

Aivoterveyden edistämisen osaaja -monialainen erikoistumiskoulutus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, minkä vuoksi koulutus oli osallistujille maksuton. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun, Satakunnan […]

Asukkaat mukana maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä

LAB-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa työstää hankkeessa Liikunnan ja elämysten tiekarttaa Päijät-Hämeen maakuntaan. Liikunta ja elämykset ovat yksi Päijät-Hämeen liiton strategisista kärjistä, […]